Bolån betalningsanmärkning

För att kunna ta ett bolån är man tvungen att ha en god kreditvärdighet. Något som kan ställa till problem om man har fått en betalningsanmärkning, vilken försämrar ens kreditvärdighet. Många som hamnat i en sådan situation funderar därför på om de har möjlighet att ta ett bolån trots att man har fått en betalningsanmärkning.

Kan man få bolån med betalningsanmärkning?

Det korta svaret på denna fråga är ja.

En vanlig uppfattning hos många är att personer med betalningsanmärkningar inte har möjlighet att ta ett bolån. Något som inte stämmer. Trots att man har fått en eller flera betalningsanmärkningar kan man ha möjlighet att ta ett bolån.

Med det sagt bör man däremot vara medveten om att det är långt ifrån alla banker och långivare som kommer att bevilja ett lån till någon med betalningsanmärkningar.

Numera finns det dock flertalet långivare som har specialiserat sig på att erbjuda bolån till personer som av en eller annan anledning har svårt att få ett lån hos andra mer traditionella långivare.

Det finns även andra saker som du kan göra för att öka dina chanser att få ett bolån, trots att du har en betalningsanmärkning!

Så kan du öka dina chanser att få ett bolån

När man ska ta ett bolån kollar långivaren på flertalet faktorer innan de bestämmer sig för att bevilja eller neka låneansökan. Några av de vanligaste sakerna som de kollar på är:

  • Inkomst
  • Fastighetsinnehav
  • Lån och aktiva krediter
  • Betalningsanmärkningar
  • Kreditupplysningar

Långivarens uppgift är att bilda sig en uppfattning om hur ens ekonomiska historik och nuläge ser ut, samt bedöma huruvida benägen man är att sköta nya åtaganden. I detta fall ett bolån.

Om du har möjlighet att styrka några av de punkter som långivaren kollar på samt uppvisa att du tar ansvar för dina tidigare skulder, kan du också ha större chans att bli beviljad ett bolån trots tidigare betalningsanmärkningar. Men kom ihåg att det inte finns några garantier!

Ta hjälp av en medsökande eller borgensman

Skulle det vara så att långivaren nekar dig ett bolån, kan det vara ett alternativ att ta hjälp av en medsökande eller en borgensman.

Väljer man att ta ett gemensamt lån är båda parter ansvariga för hela lånesumman från långivaren, medan en borgensman är ansvarig för att hela skulden betalas tillbaka i sin helhet.

Sammanfattningsvis

För att summera det hela kan man ha möjlighet att få ett bolån trots tidigare betalningsanmärkningar.

Det beror dels på hur pass överseende långivaren är, men också på hur din nuvarande ekonomiska situation ser ut. Kan du styrka några av punkterna som långivaren kollar på samt visa att du tar ansvar över dina tidigare skulder, ökar chanserna för att du ska bli beviljad ett lån!

Ett annat alternativ är att ansöka om ett gemensamt bolån eller ett lån med en borgensman.