Användarvillkor säljare

1. Allmänt

HittaHem AB (hädanefter “HittaHem”), är personuppgiftsansvarig. HittaHem förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och vår personuppgiftspolicy. I vår personuppgiftspolicy redovisar vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

2. Tjänster för bostadssäljare

2.1 Användning av ditt konto för säljare

HittaHem erbjuder en tjänst som hjälper dig som bostadssäljare att hitta och välja rätt mäklare. Via tjänsten kan du enkelt boka videomöte med upp till fem (5) fastighetsmäklare.

2.1.1 Genom att skapa ett konto och använda tjänsten godkänner och accepterar du Användarvillkoren.Det är kostnadsfritt för dig som bostadssäljare att använda vår tjänst och du förbinder dig inte till att anlita en fastighetsmäklare som du kommer i kontakt med genom HittaHem.

2.1.2 För att använda tjänsten behöver du vara minst 18 år för att ingå avtal samt acceptera att vara bunden till dessa villkor.

2.1.3 Genom att använda tjänsten intygar du att du är seriös i din förfrågan och avsikt att anlita en mäklare.

2.1.4 Genom att använda tjänsten samtycker du till att vi sparar de uppgifter du laddar upp och behandlar dessa i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

2.1.5 Genom att använda tjänsten samtycker du till att HittaHem kontaktar dig via telefon och/eller e-post om så krävs.

2.1.6 Genom att använda tjänsten samtycker du till att de av dig valda mäklare kontaktar dig. Du har själv möjlighet att välja hur många mäklare du önskar ha videomöte med där maximala antalet är fem (5).

2.1.7 För att använda tjänsten och HittaHems inloggade delar krävs att du har cookies aktiverat i din webbläsare. Genom att använda tjänsten godkänner du vår cookiepolicy.

3. Övrigt

3.1.1 HittaHem arbetar kontinuerligt med att utveckla tjänsten i syfte att förbättra funktionaliteten för dig. HittaHem kan närsomhelst lägga till, ta bort eller ändra funktioner. HittaHem kan även komma att erbjuda dig nya tjänster. Sådana nya tjänster kan vara förenade med särskilda villkor, om så är fallet måste användaren godkänna de särskilda villkor som gäller separat.

3.1.2 HittaHem har rätt att när som helst stänga av en användare och avsluta ett konto om användaren bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka HittaHem eller tredje man skada.

3.1.3 HittaHem har för avsikt att all information i Tjänsten ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. HittaHem kan dock inte garantera tillgängligheten till Tjänsten eller tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad i Tjänsten. HittaHem kan inte ställas till svars för om Tjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat.

3.1.4 HittaHem ska inte ha något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användning av Tjänsten.

3.1.5 HittaHem har rätt att när som helst ändra Tjänsten, ändra Villkoren eller att sluta tillhandahålla Tjänsten. HittaHem ska med rimligt varsel underrätta användaren vid ändring av Villkoren. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med HittaHem innan de ändrade Villkoren träder i kraft.

3.1.6 Du kan när som helst avsluta ditt konto och din användning av Tjänsten genom att kontakta HittaHem. HittaHem kommer då att radera samtliga inloggningsuppgifter och all annan information som kan hänföras till dig, dock med undantag av sådana uppgifter som HittaHem enligt lag måste spara och arkivera.

Behöver du hjälp?

Varmt välkommen att kontakta oss.

info@hittahem.se