Användarvillkor mäklare

1. Allmänt

HittaHem AB (hädanefter “HittaHem”), är personuppgiftsansvarig. HittaHem förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och vår personuppgiftspolicy. I vår personuppgiftspolicy för mäklare redovisar vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

2. Tjänster för mäklare

2.1 Användning av ditt konto för mäklare

HittaHem erbjuder alla registrerade mäklare i Sverige ett personligt konto kopplat till en publik profil på hittahem.se

2.1.1 Genom att aktivera ditt konto och använda tjänsten godkänner och accepterar du villkoren.

2.1.2 Det är kostnadsfritt för dig som mäklare att ha ett konto på HittaHem, men det tillkommer kostnad för specifika tjänster och funktioner. Sådan kostnad framgår tydligt i separat mäklaravtal som du måste godkänna för att aktivera dessa delar.

2.1.3 För att använda tjänsten behöver du vara minst 18 år för att ingå avtal samt acceptera att vara bunden till dessa villkor. Du ska också vara registrerad fastighetsmäklare hos FMI.

2.1.4 Genom att använda tjänsten samtycker du till att vi sparar de uppgifter du laddar upp och behandlar dessa i enlighet med vår personuppgiftspolicy för mäklare.

2.1.5 Du som mäklare ansvarar för att de uppgifter du laddar upp är riktiga och att du har rätt att dela informationen till HittaHem. De uppgifter du som mäklare själv laddar upp såsom presentation och bild regleras under lagen om elektronisk anslagstavla (1998:112). Detta innebär att den som lämnar informationen är ansvarig för innehållet.

2.1.6 HittaHem hanterar, skyddar och respekterar personuppgifter och andra uppgifter du laddar upp i enlighet med gällande lagstiftning (GDPR) och vår personuppgiftspolicy.

2.1.7 Informationen du laddar upp på HittaHem kan komma att publiceras på hittahem.se och hos eventuella samarbetspartner.

2.1.8 Genom att använda tjänsten samtycker du till att HittaHem kontaktar dig via telefon och/eller e-post och andra kanaler.

2.1.9 HittaHem har rätt att när som helst plocka bort eller redigera missvisande uppgifter, stänga av en användare och avsluta ett konto om användaren bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka HittaHem eller tredje man skada.

2.1.10 För att använda tjänsten och HittaHems inloggade delar krävs att du har cookies aktiverat i din webbläsare. Genom att använda tjänsten godkänner du vår cookiepolicy .

2.2 Köp av mötesbokning

HittaHem erbjuder en tjänst där säljare kan boka videomöten direkt med dig som mäklare.

2.2.1 Du som mäklare styr själv din tillgänglighet i Tjänsten. I din profil väljer du vilka tider HittaHem ska läsa av din kalender, för att synliggöra tider då du är tillgänglig. Tjänsten kan då se om du finns tillgänglig eller är uppbokad.

2.2.2 Du som mäklare styr inte vilka som bokar tid med dig, utan bostadssäljaren själv väljer aktivt vilken mäklare och tid de vill träffas. Matchningen baseras på postnummer och bostadstyp.

2.2.3 Vi kvalitetssäkrar alla bostadssäljare och kräver att de verifierar sig själva via BankID samt garanterar att de inte har ett aktivt förmedlingsuppdrag.

2.2.4 En bostadssäljare kan boka 1 (en) till 5 (fem) videomöten vid varje tillfälle.

2.2.5 Du som mäklare får inte kontakta bostadssäljaren före ert videomöte, för att på något vis försöka påverka säljaren att ta ett fysiskt möte eller boka om/av andra möten.

2.2.6 Reklamationer rapporteras till info@hittahem.se inom 14 dagar från genomfört möte. Anledning och beskrivning om reklamationen måste framgå skriftligen i anmälan.

3. Betalningsvillkor

3.1 Du ansvarar för att dina faktureringsuppgifter är korrekta vid köp av HittaHems tjänster.

3.2 Om inte förhandsfakturering avtalats, fakturerar vi retroaktivt månadsvis. Samtliga köp eller nyttjande av betaltjänster under en månad faktureras i slutet av månaden.

3.3 Vid reklamationer efter utfärdad faktura sker kompensation på nästkommande faktura.

3.4 Fakturering sker med femton (15) dagars betalningsvillkor. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 10%. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras även påminnelseavgift enligt gällande lag.

4. Övrigt

4.1 HittaHem arbetar kontinuerligt med att utveckla tjänsten i syfte att förbättra funktionaliteten för dig. HittaHem kan närsomhelst lägga till, ta bort eller ändra funktioner. HittaHem har även rätt att ändra Villkoren eller att sluta tillhandahålla Tjänsten. HittaHem ska med rimligt varsel underrätta användaren vid ändring av Villkoren. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med HittaHem innan de ändrade Villkoren träder i kraft.

4.2 HittaHem har för avsikt att all information i Tjänsten ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. HittaHem kan dock inte garantera tillgängligheten till Tjänsten eller tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad i Tjänsten. HittaHem kan inte ställas till svars för om Tjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat.

4.3 HittaHem ska inte ha något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användning av Tjänsten.

4.4 Du kan närsomhelst avsluta ditt konto och din användning av Tjänsten genom att kontakta HittaHem. HittaHem kommer då att radera samtliga Inloggningsuppgifter och all annan information som du laddat upp eller som sparats kring ditt användande. Undantaget är uppgifter som HittaHem enligt lag måste spara och arkivera.

Behöver du hjälp?

Varmt välkommen att kontakta oss.

info@hittahem.se