Personuppgiftspolicy för mäklare

HittaHem AB, org.nr. 559317–6539, (”vi” ”oss”) behandlar som personuppgiftsansvarig dina personuppgifter när du besöker eller använder de tjänster som finns på HittaHem.se. Vi respekterar din personliga integritet och är måna om att behandla dina personuppgifter på ett korrekt sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi har därför tagit fram denna personuppgiftspolicy som beskriver vilka typer av personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det, vad vi använder dem till och när och hur vi delar med oss av uppgifterna. 

Vi är personuppgiftsansvariga för ditt användarkonto och din profil på vår hemsida enligt vad som anges i denna personuppgiftspolicy. Avseende information om säljare är vi och din arbetsgivare separat personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter. Det innebär att vi är personuppgiftsansvarig för vår behandling av information som en säljare lämnar till oss via våra tjänster och att din arbetsgivare är personuppgiftsansvarig för den information vi lämnar till dig om en säljare, t.ex. kontaktuppgifter, svar på behovsanalys samt den information en säljare själv ger till dig via vår tjänst (till exempel vid videmöte eller fysiskt möte). 

Personuppgifter som vi behandlar

Vi samlar in personuppgifter när du (i) registrerar ett användarkonto hos oss, (ii) lämnar uppgifter om dig som mäklare (iii) använder vår webbplats. Till sådana personuppgifter räknas namn, e-mailadress, telefonnummer, information i din profil, foto, IP-adress, webbplatsanvändning samt annan information som du frivilligt lämnar till oss.

Användarkonto

Ändamål: När du som mäklare skapar ett användarkonto hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och administrera ditt konto. 

Personuppgifter: Namn, e-mailadress, telefonnummer, användarnamn och lösenord.  

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (dvs. tillhandahålla tjänsten enligt användarvillkoren).

Mäklaruppgifter 

Ändamål: För att kunna matcha dig med säljare behöver du lämna vissa uppgifter i din profil. För att kunna boka in videomöten mellan dig och en potentiell kund har vi åtkomst till din kalender, vi har dock enbart tillgång till information om du är ledig eller bokad (vi kan alltså inte se vad dina upptagna tider i kalendern består av). 

Personuppgifter: Kontaktuppgifter, foto, vilka postnummer du arbetar inom, tidigare försäljningsuppdrag, vilka tider du är bokad i din kalender och annan information som du lägger in i din profil i syfte att förtydliga dina erfarenheter gentemot säljare.   

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (dvs. tillhandahålla tjänsten enligt användarvillkoren).

Direktmarknadsföring

Ändamål: Som mäklare behandlar vi dina personuppgifter avseende hur du integrerar med våra tjänster för att vi ska förbättra upplevelsen för dig, tillhandhålla dig information och erbjudanden avseende våra tjänster. [Vår direktmarknadsföring kan baseras på profilering, vilket innebär att vi anpassar den information som vi skickar till dig baserat på vissa faktorer, såsom din profil, din adress och ditt beteende på vår webbplats.]

Personuppgifter: De personuppgifter som samlas in för ditt användarkonto (se ovan)[, kommunikation skickat till dig, sökhistorik, de e-mails du har klickat på och dina interaktioner med vår hemsida om du har följt en länk i några e-mail som har skickats till dig].

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att upprätthålla goda kundrelationer och kommunicera relevant information och erbjudanden till dig.

Riktade budskap på annonsplattformar

Ändamål: Vi använder tredjeparts marknadsföringsplattformar, såsom Facebook och Instagram, för att skicka meddelanden riktade till dig, baserat på ditt utförande och webbplatsanvändningsmönster, på specifika tider och platser på dessa plattformar, för att öka effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer. Dina personuppgifter delas med tredjeparts marknadsföringsplattformar och de kommer försöka matcha din profil i deras databas för att utreda optimala tiden och platsen (den sida du använder) för att visa dig marknadsföring från oss. Vi analyserar nödvändig information för att förstå effekten av vår marknadsföring.

Facebook kan använda webbsignaler, pixlar och andra spårningstekniker för att samla in eller ta emot data om dig. När vi instruerar Facebook, baserat på data som samlas in av Facebooks produkter, att skapa en grupp Facebook-användare som utgör målgruppen för våra annonskampanjer agerar vi och Facebook Ireland som gemensamt personuppgiftsansvariga. Vi ansvarar för att tillhandahålla den information som anges i detta avsnitt, och Facebook Ireland ansvarar för att upprätthålla dina rättigheter med avseende på personuppgifter som lagras av Facebook Ireland efter den gemensamma behandlingen. Information om hur Facebook Ireland behandlar dina personuppgifter, inklusive rättslig grund för behandlingen och hur du kan utöva dina rättigheter mot Facebook hittar du i Facebooks dataskyddspolicy: https://www.facebook.com/privacy/policy.

Personuppgifter: IP-adress och användargenererad information från cookies (såsom klick, visade sidor och sökhistorik). 

Rättslig grund: Behandlingen baseras på det samtycke du ger till oss när du accepterar våra cookies (se vår cookiepolicy).

Webbplatsanvändning och analyser

Ändamål: När du använder vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter för att utveckla, analysera och förbättra vår webbplats och våra tjänster samt för marknadsföringsändamål. 

Personuppgifter: IP-adress och användargenererad information från våra cookies (såsom klick, visade sidor, sökhistorik och interaktioner med länkar och annonser).

Rättslig grund: Behandlingen baseras på det samtycke du ger till oss när du accepterar våra cookies (se vår cookiepolicy). Angående strikt nödvändiga cookies är vår behandling nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna ge dig en fungerande hemsida när du besöker och använder tjänsterna på vår webbplats.

Lagringsperioder 

Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på av vilken anledning vi använder uppgifterna, vilken typ av uppgifter det rör sig om och vilken relation vi har till dig. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter endast behandlas under den period som är nödvändig för de ändamål som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

Behandlingen av personuppgifter där den rättsliga grunden är fullgörande av avtal kommer att pågå under den tid som du är användare hos oss. Personuppgiftsbehandling som är baserad på vårt berättigade intresse kommer att behandlas under den tid du använder tjänsterna och vi har ett sådant berättigat intresse, såvida du inte har motsatt dig en sådan behandling.

Du har alltid rätt att motsätta dig direkt marknadsföring. Om du får reklam via e-mail från oss och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i e-mailet. Vi kommer då att radera dina uppgifter, såvida du inte är användare hos oss och vi behöver uppgifterna för våra övriga ändamål.

Vilka vi delar din data med

Vi använder leverantörer som tillhandahåller t.ex. drift och support av våra system och kalenderbokning och sådana leverantörer kommer, såsom del av tjänsterna de tillhandahåller till oss, att utföra viss behandling av dina personuppgifter för vår räkning. Vi är fortsatt ansvariga för den behandling av dina personuppgifter som våra tjänsteleverantörer utför på vårt uppdrag och leverantörer får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger. I huvudsak sker personuppgiftsbehandlingen inom EU/EES. I vissa fall kan vi använda leverantörer som behandlar personuppgifter utanför EU/EES. All överföring av personuppgifter utanför EU/EES sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Det innebär att EU-kommissionen fastställt i beslut att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter eller att vi vidtar särskilda skyddsåtgärder, t.ex. genom ingående av standardavtalsklausuler för dataöverföring i enlighet med EU-kommissionens beslut. Standarsklausulerna finns tillgängliga här.  

Dina rättigheter 

I enlighet med dataskyddslagstiftningen har du vissa rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter:

  • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (inklusive kopia) samt viss information rörande behandlingen av dem.
  • Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att får ofullständiga personuppgifter kompletterade.
  • Rätt till radering (”rätten att bli glömd”): Under vissa omständigheter (däribland behandling på grundval av ditt samtycke) kan du begära att vi tar bort dina personuppgifter. Notera att den här rättigheten inte är ovillkorlig. Därför kommer ett försök att åberopa rättigheten eventuellt inte att leda till någon åtgärd från vår sida. 
  • Rätt till begränsning av behandling: Du kan under vissa omständigheter begära av oss att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera att den här rättigheten inte är ovillkorlig. Därför kommer ett försök att åberopa rättigheten eventuellt inte att leda till någon åtgärd från vår sida.
  • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att erhålla dina personuppgifter (eller att få dina personuppgifter direkt överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätt att göra invändningar: Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om den baseras på en intresseavvägning eller om vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring 

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor angående vår hantering av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter vänligen kontakta oss via info@hittahem.se.

Du har även rätt att framföra klagomål gällande vår personuppgiftsbehandling hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du hittar IMY:s kontaktuppgifter på deras hemsida: www.imy.se

Cookies 

När du besöker HittaHem används cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare när du besöker en webbsida. För en komplett lista över de cookies vi använder, vänligen se vår cookiepolicy.

Kontaktuppgifter

För utövandet av dina rättigheter eller om du vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att skicka e-mail till info@hittahem.se.

Postadress:
HittaHem AB
c/o Rocket Revenue AB
Mäster Samuelsgatan 42
111 57 Stockholm

E-mail: info@hittahem.se 

Förändringar av personuppgiftspolicyn

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla ändringar i våra tjänster. Om det sker större förändringar av personuppgiftspolicyn eller i hur vi använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsidan eller e-mail innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. När personuppgiftspolicyn uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst ned i policyn.

Ändringshistorik

Den 20 januari 2023: Policyn uppdaterades i samband med att HittaHem AB lanserade en ny tjänst. 

Behöver du hjälp?

Varmt välkommen att kontakta oss.

info@hittahem.se