Vad är topplån och bottenlån?

Innan bolånetaket infördes år 2010 fanns det något som kallades för topplån och bottenlån. Trots att denna typ av lån inte finns kvar är det vissa som använder begreppen än idag. Här tänkte vi därför berätta mer om vad de tidigare topp- och bottenlånet innebar samt hur de har ersatts idag.

Förut delades bolånet upp i två delar

Förut var det vanligt att man delade upp sitt bolån i två delar: topplån och bottenlån.

Det sistnämnda stod för den säkrare delen av lånet medan det förstnämnda stod för den mindre säkra delen.

Dåtidens bottenlån uppgick vanligtvis till 75 procent och hade bostaden som säkerhet. I och med att banken hade bostaden som säkerhet var räntan lägre på denna del av lånet.

Var det så att hela köpesumman inte täcktes av bottenlånet kunde man komplettera det med ett topplån, vilket gjordes utan säkerhet hos banken. Eftersom banken inte hade någon säkerhet var räntan högre på denna del av lånet.

Topplån och bottenlån försvann när bolånetaket infördes

Under 2010 infördes nya regler som innebar att bolånet endast kunde uppgå till 85 procent av bostadens värde. Detta gjorde att det ursprungliga topp- och bottenlånet försvann. Så, vilka termer har då ersatt dem?

Bolånet motsvarar dåtidens bottenlån

Efter införandet av bolånetaket är ett vanligt bolån i princip detsamma som dåtidens bottenlån, då det sker med bostaden som säkerhet.

Kontantinsatsen motsvarar dåtidens topplån

Som tidigare nämnts medförde bolånetaket att lånet maximalt kan uppgå till 85 procent av bostadens värde. Resterande 15 procent måste du kunna betala själv, vilket kallas för kontantinsats.

Man skulle därför kunna säga att kontantinsatsen motsvarar dåtidens topplån, då de har liknande funktion – att täcka upp för resterande delen av lånet. Den stora skillnaden är såklart att kontantinsatsen sker med egna likvida medel medan topplånet togs med ett lån utan säkerhet.