Vad är rimligt att ha i bolån?

Under de senaste åren har bostadspriserna ökat i en rasande takt. Något som har fått många att fundera över hur mycket som är rimligt att ha i bolån. Här tänkte vi därför försöka ge svar på denna fråga.

Bolånetaket reglerar hur mycket man kan låna

I Sverige finns det flertalet regler som har införts för att bibehålla en rimlig belåning i samhället. En av dessa är bolånetaket, som infördes år 2010, och innebär att belåningsgraden på bolån inte får överstiga 85 procent av bostadens värde.

Låt oss demonstrera detta med ett praktiskt exempel:

Du har en önskan om att köpa en bostad för 2 500 000 kronor.

Eftersom belåningsgraden som mest får vara 85 procent av bostadens värde, innebär detta att du som mest får låna 2 125 000 kronor.

Resterande 15 procent, d.v.s. 375 000 kronor, måste du kunna betala med egna likvida medel. Något som brukar kallas för kontantinsats.

Även amorteringskravet påverkar hur mycket du kan låna

Förutom bolånetaket infördes det år 2016 ett så kallat amorteringskrav, vilket innebär att man måste betala tillbaks en viss procent av sitt bolån årligen beroende på hur stor belåningsgrad man har. Ju högre belåningsgrad, desto mer måste du amortera.

Enligt rådande regler ser amorteringskravet ut enligt följande:

  • Belåningsgrad 50–70 procent = Du är tvungen att amortera minst 1 procent av det totala lånebeloppet årligen
  • Belåningsgrad 70+ procent = Du är tvungen att amortera minst 2 procent av det totala lånebeloppet årligen

Skulle det vara så att du har en dina skulder överstiger din årsinkomst (innan skatt) med 4.5 gånger behöver du amortera ytterligare 1 procent.

Långivare kan ha regler som påverkar hur mycket du kan låna

Utöver alla de regler som har införts för att bibehålla en rimlig belåning i samhället, kan även långivare som banker ha egna regler som påverkar hur mycket du kan låna till ditt bostadsköp.

Som exempel är det inte ovanligt att banker har en gräns för hur mycket man får låna baserat på sin årsinkomst. Vanligtvis får man inte låna mer än 4–6 gånger sin inkomst.

Hur mycket är rimligt att ha i bolån?

I Sverige har vi många bestämmelser som reglerar hur mycket man kan låna som mest. Vad som faktiskt är rimligt att ha i bolån är däremot högst individuellt och beror till stor del på ens ekonomiska situation, men också vad man är bekväm med och vad man prioriterar!