Vad är ränteskillnadsersättning?

Om du är i färd med att ta ett bolån har du kanske kommit över begreppet ”ränteskillnadsersättning”. Men vad innebär egentligen detta? Här reder vi ut alla frågetecken.

Ränteskillnadsersättning – vad är det?

När man ska teckna ett bolån har man möjlighet att välja mellan fast och rörlig ränta. Det förstnämnda alternativet innebär att man binder lånet till en fast ränta under ett antal år, medan det sistnämnda medför att räntan istället baserar sig på den så kallade marknadsräntan, vilken ändrar sig var tredje månad.

För att lära dig ännu mer om för- och nackdelarna med de två alternativen, kan du med fördel spana in vår sida om rörlig och fast ränta på bolån.

Om du väljer att binda din ränta men av någon anledning vill lösa lånet innan bindningstiden gått ut, blir du tvungen att betala en ersättning till långivaren. Det är denna ersättning som kallas för ränteskillnadsersättning.

Hur beräknar man ränteskillnadsersättningen?

Ränteskillnadsersättningen är en schablonersättning som beräknas genom att man adderar alla de ränte- och amorteringskostnader som man skulle ha gjort fram till den dag som bindningstiden löpte ut och räknar på en jämförelseränta som baseras på dagsaktuella räntor.

Den slutgiltiga kalkylen visar således vad det kostar dig att lösa ditt bolån idag. Eftersom att räntorna är dagsaktuella kan ränteskillnadsersättningen variera från dag till dag. Det är därför inte möjligt att beräkna hur mycket ersättning man får betala om man vill lösa lånet om sex månader.

För att få mer exakta uppgifter på vad det kostar att lösa ditt bolån i förväg, rekommenderar vi dig att prata med långivaren, som hjälper dig att räkna på den dagsaktuella ersättningsnivån.

Går det att slippa betala ränteskillnadsersättning?

Det finns bara ett scenario där det enligt lag är möjligt att slippa betala ränteskillnadsersättning och det är om överför det bundna lånet till en ny bostad. Annars är det inte möjligt att slippa betala denna ersättning, annat än om du löser lånet efter att bindningstiden gått ut.

Vissa banker har på senaste tid börjat erbjuda möjligheten att slippa ränteskillnadsersättning, ta därför en diskussion med din bank för att se vilka alternativ de har.