Vad är pantbrev och lagfart?

Om du är i färd med att köpa en villa eller en sommarstuga har du troligtvis kommit över begreppen pantbrev och lagfart. Men vad menas egentligen med pantbrev och lagfart? Här reder vi ut alla frågetecken.

Vad menas med pantbrev?

När du ska köpa en villa eller sommarstuga, alternativt vill utöka ett lån på den befintliga bostaden, behöver banken ha en säkerhet för bolånet. Eftersom du inte kan lämna in bostaden fysiskt till banken använder man sig av så kallade pantbrev.

Med andra ord kan alltså pantbrev beskrivas som ett juridiskt bevis på att banken har en säkerhet i den belånade delen av din villa eller sommarstuga. De är nämligen bara dessa två bostäder som kräver pantbrev. Köper du en bostadsrätt behöver du inte tänka teckna pantbrev.

Måste man ha pantbrev?

Det beror på.

Alla villor och sommarstugor måste ha pantbrev på den belånade delen.

Har du däremot inga lån utan har köpt bostaden med egna likvida medel, behöver du inga pantbrev.

Hur mycket kostar pantbrev?

När du ska teckna pantbrev betalar du en stämpelskatt om 2 procent av det totala beloppet. Därutöver tar de flesta banker och långivare ut en administrationskostnad för att teckna nya pantbrev.

Exakt hur mycket pantbreven kostar kan således variera. Det beror dels på hur stora pantbrev du behöver teckna och dels på om den tidigare ägaren hade några pantbrev, d.v.s. lån, eller inte.

De allra flesta villa och stugägare har pantbrev, vilka vid överlåtelsen tillfaller dig. Behöver du låna ett högre belopp behöver du lösa nya pantbrev för mellanskillnaden. Om den tidigare ägaren redan har tecknat pantbrev med höga belopp är detta alltså gynnsamt för dig.

Vad menas med lagfart?

Lagfarten är ett bevis på vem som äger en fastighet. När du köper en villa eller sommarstuga måste du således göra en lagfartsansökan hos Lantmäteriet.

Måste man ha lagfart?

Ja, alla villa och stugägare måste ha en lagfart.

Hur mycket kostar lagfart?

Likt pantbreven kan lagfartskostnaden variera. Den påverkas däremot inte av den tidigare ägarens lån, utan av en stämpelskatt som baseras på köpeskillingen.

För att ta reda på hur mycket du behöver betala i lagfart multiplicerar du bostadens pris (alternativt taxeringsvärdet från föregående år) med 1.5 procent. Därutöver tillkommer det en mindre expeditionsavgift.