Vad är låneskydd?

I samband med att man ska köpa en ny bostad och finansiera detta med ett bolån, kommer man i kontakt med många begrepp som man aldrig hört talas om tidigare. Ett av dessa är låneskydd. Men vad är egentligen ett låneskydd? Här reder vi ut alla frågetecken.

Låneskydd – vad är det?

Med låneskydd menar man en försäkring som är kopplad till ett lån.

Mer specifikt innebär försäkringen att man har möjlighet att täcka betalningarna för lånet i samband med oförutsedda händelser som försämrar ens ekonomiska förutsättningar, exempelvis om man blir arbetslös eller inte kan arbeta till följd olycksfall eller sjukdom.

Hur kan man teckna ett låneskydd?

De allra flesta kommer i kontakt med denna typ av försäkringar när man ska köpa en bostad som finansieras med ett bolån.

När man tecknar ett bolån har man nämligen möjlighet att köpa till ett låneskydd. För att kunna göra detta måste man däremot uppfylla vissa krav. Exakt vilka krav som man måste uppfylla för att få teckna ett låneskydd kan variera mellan olika försäkringsbolag.

Några av de vanligast förekommande kraven inkluderar däremot:

  • Att man är bosatt och folkbokförd i Sverige
  • Att man har en tillsvidare
  • Att man är frisk och fullt arbetsför
  • Att man är inskriven i Försäkringskassan

Det kan även förekomma andra krav i form av åldersgränser, samt krav på att man ska fylla i och få en godkänd hälsodeklaration om försäkringen ska omfatta aspekter som dödsfall.

Vad kostar ett låneskydd?

I de allra flesta fall betalar man en månatlig premie för låneskyddet. Månadspremien anges i procent och styrs därför av storleken på ditt lån. Det finns också flertalet andra faktorer som kan påverka kostnaden, däribland ålder.

För att ge ett exempel skulle månadspremien exempelvis kunna uppgå till 0,035% av den totala skulden / lånebeloppet.

På samma sätt som kraven kan variera mellan olika försäkringsbolag, kan kostnaden för denna försäkring skilja sig åt mellan olika aktörer. Det gäller därför att man alltid kontrollerar vilka krav och kostnader som gäller hos ens försäkringsbolag!