Vad är kreditvärdighet?

Om du är i färd med att ta ett bolån har du troligtvis kommit över begreppet ”kreditvärdighet”. Men vad menas egentligen med kreditvärdighet, hur bedöms den och hur påverkar den dina chanser att få ett lån? Här reder vi ut alla frågetecken.

Kreditvärdighet – vad är det?

Kreditvärdighet är ett mått på hur din betalningsförmåga ser ut. Med andra ord vilken förmåga du har att betala tillbaka skulder som exempelvis lån, fakturor och andra skulder.

Detta mått används huvudsakligen när långivare ska avgöra låntagarens betalningsförmåga, exempelvis om du ska ta ett bolån eller betala någonting på faktura.

En hög kreditvärdighet innebär mindre risk för långivaren, då låntagaren har god förmåga att betala sina skulder. En låg kreditvärdighet innebär större risk för långivaren, då låntagaren kan ha svårt att betala tillbaks sina skulder. Har man en låg kreditvärdighet ökar dessutom chanserna att långivaren ska neka en att ta ett lån eller betala på faktura.

Med andra ord – ju högre kreditvärdighet man har, desto bättre är det.

Vad avgör vilken kreditvärdighet man har?

Det finns många olika faktorer som avgör vilken kreditvärdighet man har. Olika kreditupplysningsföretag kan dessutom använda sig av olika modeller för att bedöma kreditvärdigheten.

Vanligtvis brukar man däremot ta hänsyn till saker som:

  • Inkomst
  • Fasta utgifter
  • Livssituation
  • Andra lån och krediter
  • Betalningsanmärkningar

Inkomst

En del kreditupplysningsföretag tar endast hänsyn till inkomst från tjänst och näringsverksamhet, medan andra även inkluderar inkomstförsäkringar, a-kassa, bostadsbidrag och barnbidrag.

Fasta utgifter

När man avgör kreditvärdigheten tar man även hänsyn till fasta kostnader såsom boende, försäkringar och liknande.

Livssituation

Hur din livssituation ser ut spelar också en avgörande roll i bedömningen. Har du en fast inkomst sedan många år tillbaka och har barn som flyttat hemifrån? Eller har du två små barn hemma?

Andra lån och krediter

Om du har andra lån och krediter innebär detta kostnader i form av ränta och amortering, vilket givetvis tas in i beräkningarna.

Betalningsanmärkningar

Huruvida du har några tidigare betalningsanmärkningar eller inte kommer att påverka din kreditvärdighet.