Vad är disponibel inkomst?

När du ska ansöka om ett bolån kollar banker och andra långivare på din disponibla inkomst. Men vad är egentligen disponibel inkomst? Det tänkte vi reda ut här.

Vad menas med disponibel inkomst?

Disponibel inkomst är kort och gott den del av hushållets inkomst som kan användas till konsumtion och sparande.

Hur räknar man ut den disponibla inkomsten?

För att beräkna den disponibla inkomsten tar man summan av inkomster och transfereringar, minus skatter och avgifter. Till transfereringar hör exempelvis barnbidrag, bostadsbidrag och försörjningsstöd.

Som tidigare nämnts kollar banker och andra långivare på hushållets disponibla inkomst när man ska ansöka om ett bolån. I samband med detta tar man hänsyn till hushållets inkomster och utgifter, varpå fasta kostnader som amortering, ränta och andra fasta kostnader också kan tas med när man beräknar den disponibla inkomsten.