Vad är byggnadskreditiv?

När du ska bygga en ny villa eller fritidshus kan det vara fördelaktigt att ansöka om något som kallas för byggnadskreditiv. Men vad är egentligen ett byggnadskreditiv och varför är detta så fördelaktigt när man ska bygga nytt? Det reder vi ut här.

Byggnadskreditiv – vad är det?

Byggnadskreditiv, vilket i folkmun kan kallas för byggkredit eller bygglån, är en kredit som kan användas när man ska bygga nytt eller göra en omfattande tillbyggnad.

Det som huvudsakligen skiljer ett byggnadskreditiv från ett traditionellt bolån är att du endast behöver betala ränta på det belopp som du har utnyttjat av krediten.

När man tar ett traditionellt bolån har man oftast bostaden som säkerhet för lånet. Eftersom man vid nybyggnation saknar en bostad inledningsvis, går det ju inte heller att pantsätta denna. Och det är alltså därför som byggnadskreditivet uppkommit som låneform.

Vilka är fördelarna med ett byggnadskreditiv?

Ett byggnadskreditiv medför många fördelar.

Som vi varit inne på här ovanför är du endast tvungen att betala ränta på det belopp som du har utnyttjat. Något som ger dig utökad flexibilitet och trygghet eftersom byggprocessen är lång, samtidigt som det kan uppstå både förseningar och ökade kostnader.

Tack vare kreditivet kan du hantera alla dessa saker på ett bättre sätt, både ur ett ekonomiskt och personligt perspektiv.

Vad krävs för att få ett byggnadskreditiv?

Som tidigare nämnts kan byggnadskreditiv endast fås när man ska bygga en ny villa eller ett nytt fritidshus, alternativt om man ska göra en omfattande tillbyggnad av sin befintliga bostad.

Ett annat krav är att du måste ha fått ett godkänt bygglov för det som ska utföras. Detta måste även kunna visas upp för långivaren, d.v.s. banken.

Därutöver görs en sedvanlig ekonomisk bedömning utifrån dina förutsättningar. Här tittar man exempelvis på saker som inkomst, utgifter, civilstånd och liknande.

Vad händer när byggnationen är färdig?

När villan eller fritidshuset är färdigbyggt kan det värderas och flyttas över till ett vanligt bolån. De kostnader som uppkommit under byggnadstiden omvandlas alltså till ett bolån när bostaden är färdig.