Vad är äganderätt?

Vi har tidigare rett ut för skillnaderna mellan en bostadsrätt och villa. Det finns däremot en tredje bostadstyp som blivit allt populärare under senare år – äganderätter. Men vad är egentligen en äganderätt? Här reder vi ut alla frågetecken.

Men först – kort om bostadsrätter

För att förstå vad som gör en äganderätt unik måste vi först och främst reda ut för vad en bostadsrätt innebär.

Bostadsrätter består vanligtvis av lägenheter men kan även bestå av villor och radhus. När man köper en bostadsrätt köper man sig egentligen rätten att bo i bostaden under en obegränsad tid. Själva fastigheten och bostaden ägs däremot av en bostadsrättsförening, till vilken man måste betala en års-/månadsavgift.

Vad menas med äganderätter?

Till skillnad från en bostadsrätt, där bostadsrättsföreningen äger fastigheten och bostaden, innebär en äganderätt att det faktiskt är du som äger din bostad. Även om äganderätten består av en lägenhet.

Fördelar med att köpa en äganderätt

En av de stora fördelarna med äga bostaden är att du får bestämma fullt ut över ditt hem samtidigt som du inte behöver följa de stadgar som annars finns i en bostadsrättsförening (och är en förutsättning för att du ska få fortsätta bo i din bostadsrätt).

Med andra ord har du exempelvis större möjligheter att göra de renoveringar du önskar, men du har även möjlighet att hyra ut eller fritt överlåta bostaden till vem du vill. Givetvis måste du ändock följa detaljplan, bygglov och visa hänsyn till dina grannar.

Ytterligare en fördel med äganderätter är att de kan köpas av juridiska personer. Något som kan vara svårt att genomföra i en traditionell bostadsrättslägenhet, då de flesta BRF:er motsätter sig detta i stadgarna.

Att köpa en äganderätt är oftast dyrare än att köpa en bostadsrätt. Däremot är oftast de löpande kostnaderna mindre, då du slipper betala räntekostnader och amortering för bostadsrättsföreningen lån.

Sammanfattningsvis

För att summera det hela innebär en äganderätt att du äger bostaden, till skillnad från en bostadsrätt där du bara äger rätten att bo i bostaden.

Att köpa en äganderätt innebär många fördelar. Framförallt innebär det större friheter, lägre månadskostnader, enklare uthyrning och möjlighet att köpa bostad som juridisk person.