Ta över bolån

Det finns flertalet situationer där man har en önskan om att ta över ett bolån. Men hur fungerar det egentligen när man ska ta över ett bolån? Här reder vi ut alla frågetecken.

Att ta över ett bolån kan vara aktuellt vid flera tillfällen

Som vi varit inne på tidigare finns det flertalet situationer där det kan vara aktuellt att ta över ett lån. Det kan exempelvis vara fallet om man separerar från sin partner och har en önskan om att bo kvar i den befintliga bostaden, men det kan även vara så att man vill ta över ett bolån till följd av ett dödsfall.

Att ta över ett bolån innebär nya villkor

När man ska ta över ett bolån har man inte möjlighet att göra det med samma villkor, då det befintliga lånet är utformat efter den eller de personernas ekonomiska situation.

Istället måste du omförhandla bolånet med långivaren, vanligtvis banken, och många gånger är det så att du måste ansöka om ett nytt lån. Detta eftersom långivaren måste göra sedvanliga åtgärder som att kontrollera din kreditvärdighet samt göra en bedömning av din ekonomiska situation.

Huruvida man kan ta över ett bolån eller inte beror till stor del på hur den ekonomiska situationen ser ut för den som har en önskan om att ta över lånet. För att få mer klarhet i frågan rekommenderar vi dig således att kontakta långivaren för att omförhandla villkoren och göra en sedvanlig bedömning av din ekonomiska situation och återbetalningsförmåga.

Att ta över ett bolån efter en separation

Om man skiljer sig från sin partner och har en önskan om att bo kvar i bostaden, bör man först och främst se till att reglera detta genom en bodelning. Därutöver bör man komma överens om hur man vill göra med ett eventuellt gemensamt bolån.

När man väl har rett ut detta bör man därefter kontakta långivaren, som gör en individuell prövning huruvida man har möjlighet att ta över lånet eller inte. Man bör vara medveten om att det inte är en självklarhet att den parten som vill ha kvar bostaden har råd att betala bolånet själv.

Att ta över ett bolån efter ett dödsfall

Vid ett dödsfall gäller reglerna kring dödsbo som finns i Ärvdabalken.