Skuldebrev bolån

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev, vilket i folkmun brukar kallas för låneavtal, är en handling som reglerar en fordran. Man kan säga att det fungerar likt ett kvitto, där det framgår vilken fordran som finns mellan långivare och låntagare samt vilka villkor som har avtalats.

Skuldebrev utfärdas vid bolån

De allra flesta kommer i kontakt med skuldebrev i samband med att man ska ta ett bolån. Innan du blir beviljat ett lån ansöker du om ett lånelöfte, vilket fungerar som ett preliminärt lånebesked. Går du vidare i processen och får bolånet beviljat, är du tvungen att skriva på ett skuldebrev. Som tidigare nämnts kan det även kallas för låneavtal.

I skuldebrevet framgår det vilka lånevillkor som gäller. Det står exempelvis vem som är långivare, exempelvis banken, vem som är låntagare, vilket belopp som är lånat, vilken ränta man ska betala och liknande.

Att skriva på avtal som dessa kan kännas skrämmande. Ett skuldebrev fungerar däremot som en trygghet för båda parter. Det gör att både låntagare och långivare kan få en tydlig överblick av de villkor som gäller, samt hänvisa till dessa vid en eventuell tvist.

Kontrollera att uppgifterna stämmer

Låneavtal är sällan komplicerade. Det är som sagt en enkel handling som anger vilka lånevillkor som gäller. Trots att avtalet oftast är enkelt och innehåller sådant som du och långivaren tidigare har kommit överens om, kan det vara en bra idé att kontrollera så att alla uppgifter faktiskt stämmer, då lånet är beviljat efter att du har skrivit på skuldebrevet.

Känner du dig det minsta osäker på någon formulering eller något villkor, rekommenderar vi dig att stämma av detta med långivaren innan du skriver på skuldebrevet. Du bör aldrig ingå ett avtal som du inte förstår. Framförallt när det gäller en så pass stor och viktig sak som ett bolån!