Rörlig eller fast ränta bolån

När du ska låna pengar till att köpa en bostad har du möjlighet att välja mellan fast eller rörlig ränta. Men vad innebär egentligen detta och vilket alternativ ska man välja? Här reder vi ut alla frågetecken.

Vad innebär fast ränta?

Fast ränta, även kallad bunden ränta, innebär att du binder ditt lån under en period. När det kommer till bolån brukar denna period sträcka sig mellan 1–10 år. Under bindningsperioden betalar du alltid samma ränta.

Fördelar

Den främsta fördelen med fast ränta är att den är mer förutsägbart. I och med att du vet vilka räntekostnader du har varje månad ökar tryggheten samtidigt som det blir enklare att planera din budget.

Nackdelar

Trots att den fasta räntan leder till en ökad trygghet har det visat sig vara en dyrare affär i längden. Historiskt sett har nämligen den fasta räntan varit dyrare än den rörliga.

Ytterligare en nackdel är att du måste betala en ränteskillnadsersättning om du vill betala av lånet innan bindningstiden har gått ut.

Vad innebär rörlig ränta?

Precis som namnet antyder är denna ränta rörlig. Den ändrar sig efter marknadsräntan var tredje månad. Det innebär således att den kan gå både upp och ner.

Fördelar

Som vi varit inne på tidigare har den rörliga räntan, historiskt sett, varit lägre än den fasta räntan. Något som kan innebära lägre kostnader för dig som låntagare. Skulle marknadsräntan dessutom sjunka ytterligare, innebär det att du kan spara pengar på det.

Ytterligare en fördel är att du har möjlighet att betala av lånet i snabbare takt, utan att du behöver betala någon ränteskillnadsersättning.

Nackdelar

En nackdel med rörlig ränta är att den inte är lika förutsägbar. Skulle marknadsräntan dessutom gå upp, innebär det ökade kostnader för dig som låntagare.

Ska man välja fast eller rörlig ränta på sitt bolån?

Huruvida man ska välja en fast eller rörlig ränta på sitt bolån är upp till var och en. Det gäller att väga in för- respektive nackdelarna hos de två alternativen samt ta hänsyn till sin ekonomiska situation.

Som vi varit inne på tidigare har den rörliga räntan historiskt sett varit lägre än den fasta, om än den kan gå upp och innebära utökade månadskostnader. Har du utrymme för att hantera eventuella uppgångar, kan rörlig ränta vara ett bättre alternativ.

Om du däremot saknar detta utrymme och önskar en ökad trygghet, kan fast ränta vara det rätta valet för dig. Det gäller som sagt att väga in för- och nackdelar samt utgå ifrån dina förutsättningar och behov!

Ett alternativ är att dela upp sitt bolån i två (eller fler) delar, där en del har fast ränta och en del har rörlig ränta.