Ränteavdrag bolån

Du har säkert hört någon nämna att man kan göra ränteavdrag på sitt bolån. Men hur funkar det egentligen och hur stort avdrag får man göra? Det tänkte vi reda ut här.

Vad är ränteavdrag?

Enligt rådande regler är räntekostnader för bolån (och många andra typer av lån, dock inte studielån) avdragsgilla för privatpersoner i Sverige. Något som i korta drag innebär att staten betalar tillbaka en del av dina räntekostnader.

Hur fungerar ränteavdrag?

Att få ränteavdrag på sitt bolån är enkelt och görs genom att fylla i och skicka in din inkomstdeklaration till Skatteverket. För att de ska godkänna din avdragsansökan gäller det att du:

  • Betalat skatt och ränta under det år som ansökan för ränteavdrag gäller
  • Har ett underskott av kapital, vilket innebär att dina räntekostnader överstiger dina kapitalinkomster
  • Har räntekostnader som överstiger 1000 kronor
  • Står som betalningsansvarig för lånet

Om din ansökan om ränteavdrag blir godkänd betalas den ut i samband med skatteåterbäringen.

Som tidigare nämnts är det enkelt att göra ränteavdrag för sitt bolån. Vanligtvis brukar nämligen banken eller långivaren redan ha gett Skatteverket kontrolluppgifterna innan deklarationen skickas ut, vilket innebär att dessa redan är ifyllda. Det enda du behöver göra är att kontrollera och godkänna!

Skulle det vara så att siffrorna inte är ifyllda måste du kontrollera hur mycket ränta du betalat under inkomståret och hur stora dina kapitalinkomster varit. Därefter drar du bort räntekostnaderna från kapitalinkomsterna.

Uppstår ett underskott av kapital, d.v.s. att räntekostnaderna är större än kapitalinkomsterna (mindre än noll), får du göra avdrag.

Hur stort ränteavdrag får man göra på sitt bolån?

I dagsläget, 2021, har du möjlighet att få tillbaka upp till 30% av den totala räntekostnaden för ditt bolån. Dessa regler kan däremot komma att ändras över tid, så se alltid till att kontrollera vad som gäller innan du fyller i och lämnar in din inkomstdeklaration.

Flytta ränteavdraget mellan sambos

Om ni är flera stycken som står på lånet, exempelvis du och din sambo, fördelas ränteavdraget automatiskt med 50% per person. Man kan däremot justera och flytta avdraget mellan sambos, om det skulle vara så att den ena parten står för och betalar större delen av bolånet.