Överlåtelseavgift

Om du är i färd med att köpa en bostadsrätt har du troligtvis kommit över begreppet överlåtelseavgift. Men vad innebär egentligen detta? Här reder vi ut alla frågetecken.

Vad är en överlåtelseavgift?

Överlåtelseavgift är en kostnad som bostadsrättsföreningen tar ut för att göra det administrativa arbetet vid en överlåtelse av en bostadsrätt. Med andra ord en administrationskostnad.

Måste man betala en överlåtelseavgift?

Nej, det är inte alltid som man är tvungen att betala en överlåtelseavgift. I bostadsrättslagen (1991:614) går det att läsa följande:

”…Föreningen har dessutom rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten samt, om det anges i stadgarna, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse.”

Med andra ord måste man alltså inte betala en överlåtelseavgift om det inte framgår i bostadsrättsföreningens stadgar. Man bör däremot vara medveten om att de allra flesta föreningar tar ut en sådan avgift.

Vem är skyldig att betala överlåtelseavgiften?

I bostadsrättslagen framgår det inte vem som är skyldig att betala överlåtelseavgiften, utan även detta regleras i föreningens stadgar. Med andra ord kan det alltså vara både säljaren eller köparen som är skyldig att betala denna avgift, beroende på vad som framgår i stadgarna.

Hur stor är överlåtelseavgiften?

Överlåtelseavgiften får, enligt rådande regelverk, uppgå till högst 2,5 procent av prisbasbeloppet.

Notera däremot att dessa bestämmelser kan förändras med tiden. Det är därför viktigt att du alltid kontrollerar vad som gäller vid den tidpunkt som du ska köpa eller sälja en bostadsrätt.

Sammanfattningsvis

Överlåtelseavgiften är en administrationskostnad som bostadsrättsföreningar har rätt att ta ut i samband med att en bostadsrätt i föreningen byter äger. Avgiften får uppgå till max 2,5 procent av prisbasbeloppet och kan betalas av såväl säljare som köpare, beroende på vad som framgår i stadgarna!