Lösa bolån i förtid

Det finns många låntagare som väljer att binda sina lån i flera år. Något som kan bli problematiskt om man vill flytta till en ny bostad under bindningstiden. Så, hur funkar det då om man vill lösa sitt bolån i förtid och vad bör man tänka på? Här reder vi ut alla frågetecken.

En introduktion till rörliga och bundna lån

I samband med att man tecknar ett bolån kan man välja mellan en rörlig eller fast ränta.

Det som huvudsakligen skiljer dem åt är att den rörliga räntan ändrar sig efter marknadsräntan var tredje månad – och kan således gå både upp och ner – medan den fasta räntan är konstant.

För att man ska få en fast ränta är man däremot tvungen att binda bolånet mellan 1–10 år. Och det är alltså detta som kan ställa till med problem om man vill flytta till en ny bostad under bindningstiden.

Har man möjlighet att lösa ett bundet lån i förtid?

Ja, du har faktiskt möjlighet att lösa ett bundet lån (med fast ränta) under bindningstiden.

Att tänka på om du ska lösa ett bolån i förtid

Det finns däremot en del saker som kan vara bra att veta och ha i åtanke om man planerar att lösa ett lån under bindningstiden. Framförallt bör du vara medveten om att du kommer vara tvungen att betala en så kallad ränteskillnadsersättning till långivaren.

Ränteskillnadsersättningen är en schablonersättning som beräknas genom att man adderar alla de ränte- och amorteringskostnader som man skulle ha gjort fram till den dag som bindningstiden löpte ut och räknar på en jämförelseränta som baseras på dagsaktuella räntor.

Sammanfattningsvis är du alltså tvungen att betala en schablonersättning som motsvarar de ränte- och amorteringskostnader som skulle ha gjorts om du fullföljde det ursprungliga avtalet.

Exakt hur stor denna kostnad blir beror på flertalet faktorer, däribland din ränta och dina amorteringskostnader samt den dagsaktuella jämförelseräntan som används för att göra beräkningarna.

För att lösa ett lån i förtid, och ta reda på exakt hur mycket det kommer att kosta dig, rekommenderar vi dig att kontakta din nuvarande långivare.