Låna till utbyggnad

Har ni blivit trångbodda där hemma och planerar att bygga ut? Här berättar vi mer om vilka finansieringsalternativ som finns när du vill låna till en utbyggnad.

Utbyggnad av huset – en omfattande insats

Det allra flesta är mycket nöjda med sitt boende. Över tid kan det däremot ske saker som gör att man behöver mer plats. Kanske har man fått tillökning i familjen eller också vill man bygga en uteplats?

Oavsett vad man planerar att göra är det ett omfattande arbete att bygga ut huset. Dels tar det lång tid och dels är det kostsamt. Exakt hur mycket utbyggnaden kostar beror på en mängd olika faktorer, men vanligtvis handlar det om hundratusentals kronor.

Det är inte alla som har dessa pengar liggandes på banken och därav behöver låna till utbyggnaden. Här tänkte vi därför redogöra för vilka finansieringsalternativ som finns.

Utöka det befintliga bolånet

Enligt rådande regler får bolånet uppgå till 85 procent av bostadens värde. Har du en belåningsgrad som understiget detta belopp kan du ha möjlighet att låna upp på bostaden för att finansiera utbyggnaden.

Fördelen med detta alternativ är att du får samma fördelaktiga lånevillkor och låga ränta. Du bör däremot vara medveten om att det kan medföra en del extra kostnader eftersom du troligtvis blir tvungen att teckna nya pantbrev. Därutöver kan du bli tvungen att amortera mer.

Byggnadskreditiv

När man ska göra en omfattande ut-/tillbyggnad kan man ha möjlighet att ansöka om ett så kallat byggnadskreditiv. Fördelen med denna lösning är att du endast är tvungen att betala ränta på det belopp som du har utnyttjat av krediten, till skillnad från bolånet där du är tvungen att betala ränta på hela beloppet direkt.

Att bara betala ränta på det utnyttjade beloppet är såklart mycket fördelaktigt eftersom utbyggnaden vanligtvis tar lång tid, samtidigt som det kan komma mer kostnader under vissa delar av bygget.

Privatlån

Om du inte har möjlighet att utöka ditt befintliga bolån eller få ett byggnadskreditiv, kan du ansöka om ett privatlån. Det som huvudsakligen skiljer ett privatlån från ett bolån är att det sker utan någon säkerhet, vilket medför att räntan är betydligt högre.

Sammanfattningsvis

För att summera det hela finns det huvudsakligen tre olika finansieringsalternativ när du vill låna till en utbyggnad:

  • Att utöka sitt befintliga bolån
  • Att ansöka om ett byggnadskreditiv
  • Att ansöka om ett privatlån

De två förstnämnda är att föredra i och med att de innebär fördelaktigare lånevillkor för dig som låntagare.