Låna till pool

Att bygga en pool är för många svenskar en dröm. Att realisera denna dröm kan däremot kosta hundratusentals kronor. Pengar som de flesta inte har liggandes på banken och därför väljer att finansiera med ett lån. Här tänkte vi därför berätta mer om vilka alternativ som finns när du vill låna pengar till en pool. 

Så kan du finansiera din pooldröm

Som tidigare nämnts finns det olika finansieringsalternativ när du vill låna pengar till en pool. Dessa inkluderar:

Att låna upp på huset

År 2010 infördes det så kallade bolånetaket. Något som i korta drag innebär att bolån som mest får uppgå till 85 procent av bostadens värde. Skulle det däremot vara så att man har lägre belåningsgrad än så, har man möjlighet att utöka sitt befintliga bolån för att finansiera poolbygget.

Att låna upp på bostaden innebär många fördelar. I och med att långivaren, vanligtvis banken, har huset som pant kan du ta del av samma fördelaktiga lånevillkor och låga ränta som tidigare.

När man utökar sitt befintliga bolån kan man däremot vara tvungen att teckna nya pantbrev, vilket kan vara förenat med extra kostnader. Det utökade lånet kan även leda till att den månatliga amorteringen ökar i enlighet med amorteringskravet.

Att ta ett privatlån

Om man inte har tillräckligt låg belåningsgrad för att kunna låna upp på huset, kan man finansiera poolbygget med ett privatlån. Till skillnad från ett bolån sker dessa lån utan säkerhet. Något som innebär att räntan för denna typ av lån oftast är betydligt högre.

Skulle du vara tvungen att finansiera poolen med ett privatlån finns det däremot en chans att du i efterhand kan baka in detta lån i bolånet och därigenom ta del av samma fördelaktiga lånevillkor. Principen är densamma som när man bakar in en renovering i ett bolån.

Tänk däremot på att det inte finns någon garanti för att du har möjlighet att göra detta!

Sammanfattningsvis

För att summera det hela kan du finansiera poolbygget genom att låna upp på huset eller ta ett privatlån. Det förstnämnda alternativet är vanligtvis mer fördelaktigt eftersom räntan är lägre. Väljer du det sistnämnda finns det däremot en chans att du i efterhand kan baka in det i bolånet och därigenom ta del av de fördelaktiga lånevillkoren.