Låna till nybygge

När man ska bygga ett nytt hus går det inte att finansiera detta med ett traditionellt bolån, då det inledningsvis inte finns någon bostad för banken att använda som säkerhet. Här tänkte vi därför berätta mer om vilka alternativ som finns när man ska låna till ett nybygge!

Att bygga nytt är för många en dröm

Det är många som drömmer om att bygga sitt alldeles egna hus. En del räds däremot för uppgiften, som är väldigt omfattande. Och visst är det mycket praktiskt att hantera när man ska bygga nytt. Allt ifrån planering och bygglovsansökningar till finansiering.

Här tänkte vi huvudsakligen fokusera på det sistnämnda – finansieringen. Som nämnts inledningsvis kan man nämligen inte finansiera ett nybygge med ett traditionellt bolån. Låt oss berätta mer om varför detta inte är möjligt.

Därför går det inte att finansiera nybygget med ett vanligt bolån

När man tar ett traditionellt bolån får man låna som mest 85 procent av bostadens värde. Vid denna typ av lån fungerar även bostaden som säkerhet för långivaren, exempelvis banken.

Ska man bygga nytt finns det såklart ingen bostad förlångivaren att ta som säkerhet. Och det är också därför som man inte kan finansiera ett nybygge med ett vanligt bolån. Istället använder man sig av något som brukar kallas för byggnadslån.

Finansiera nybygget med ett byggnadslån

När man ska bygga nytt har man möjlighet att ansöka om vad som i folkmun brukar benämnas som byggnadslån. En typ av byggnadskreditiv som innebär att man delar upp lånet i etapper och endast behöver betala ränta på den del av krediten som man har utnyttjat.

Att endast behöva betala ränta på utnyttjat belopp innebär såklart många fördelar, då byggnadsprocessen oftast är utdragen samtidigt som kostnaderna kan variera kraftigt under olika delar av byggandet.

Med denna lösning blir således privatekonomin inte lika hårt belastad från start, parallellt som man får en ökad flexibilitet och möjlighet att hantera kostnaderna som uppstår i olika skeden av byggprocessen.

När bygget sedan är klart gör man en värdering av bostaden, varpå krediten omvandlas till ett traditionellt bolån.

Ett byggnadskreditiv kan även användas när man ska låna till en utbyggnad.