Låna till fritidshus på arrendetomt

Om du är i färd med att köpa ett fritidshus som står på en arrendetomt finns det en hel del saker som är viktiga att vara medveten om. Här tänkte vi därför berätta mer om vad som gäller för dig som vill låna pengar till ett fritidshus på arrendetomt.

Vad menas med en arrende?

Det finns olika typer av arrenden. Alla med olika bestämmelser. Principen är däremot densamma för samtliga. Med ett arrende menar man nämligen en markägare som ger en fysisk eller juridisk person rätten att använda marken mot en viss avgift.

Enklare förklarat skulle man alltså kunna säga att en arrendetomt är en tomt som man hyr eller lånar från markägaren.

Som tidigare nämnts finns det olika typer av arrenden. Dessa är:

  • Anläggningsarrende
  • Bostadsarrende
  • Jordbruksarrende
  • Lägenhetsarrende

Alla arrendetyper har alla olika bestämmelser som avgör vad marken får används till och vad som får finnas på marken. Har du några ytterligare funderingar rekommenderar vi dig därför att kolla upp vilka specifika regler som gäller för varje enskilt arrende.

Viktigt att veta när du vill låna till ett fritidshus som står på en arrendetomt

När det kommer till stugor som står på en arrendetomt räknas de rättsligt sett som lös egendom. Detta innebär i sin tur att stugan inte omfattas av samma regler som gäller vid överlåtelse av fast egendom. Något som även kan komma att ställa till problem om man vill låna pengar för att köpa ett fritidshus som står på en arrendetomt.

Kan man låna pengar till ett fritidshus som står på en arrendetomt?

Fritidshus och andra byggnader som står på en arrendetomt kan inte belånas med ett vanligt bolån eftersom tomten inte kan pantsättas eller tas som säkerhet, vilket annars är fallet när man köper ett fritidshus eller en villa.

Vill du låna pengar till denna typ av boende måste du således teckna ett vanligt privatlån.

Nackdelen med detta är att du oftast får betala en betydligt högre nominell ränta, vilket innebär att dina månatliga kostnader för lånet blir högre än de skulle varit med ett bolån. Å andra sidan är stugor som står på en arrendetomt oftast väldigt billiga, vilket innebär att den faktiska månadskostnaden inte nödvändigtvis behöver vara dyrare.