Låna till badrumsrenovering

Att renovera badrummet kostar vanligtvis hundratusentals kronor. Pengar som de flesta inte har liggandes på banken och därav väljer att låna. Men vilka alternativ finns tillgängliga och vilka är för- respektive nackdelarna med dessa? Här berättar vi mer om de alternativ som finns för dig som vill låna till en badrumsrenovering.

Vilka alternativ finns det när man vill låna till en badrumsrenovering?

Som vi varit inne på tidigare kostar vanligtvis en badrumsrenovering hundratusentals kronor. Eftersom de flesta inte har dessa summor liggandes på banken väljer många att finansiera renoveringen med ett lån.

När man ska låna till en badrumsrenovering finns det huvudsakligen två olika tillvägagångssätt:

  • Att utöka sitt befintliga bolån
  • Att ta ett privatlån

Utöka det befintliga bolånet

Enligt rådande regler, vilka brukar refereras till som bolånetaket, får bolånet som max uppgå till 85 procent av bostadens värde. Om du exempelvis har en bostad som är värd 1 000 000 kronor innebär det att lånet som mest får uppgå till 850 000 kronor.

Skulle det däremot vara så att din belåningsgrad understiger 85 procent kan du ha möjlighet att låna upp på bostaden för att finansiera badrumsrenoveringen.

Den främsta fördelen med detta alternativ är att lånet fortsatt sker med bostaden som säkerhet, vilket medför att du kan ta del av samma förmånliga lånevillkor som tidigare.

Du bör däremot vara medveten om att en utökning av det befintliga lånet kan göra att du blir tvungen att teckna nya pantbrev (om det gäller en villa eller ett fritidshus), samtidigt som det kan komma att påverka din månatliga amortering.

Enligt rådande amorteringskrav måste du amortera 2 procent av det totala lånebeloppet årligen om belåningsgraden överstiger 70 procent. Understiger belåningsgraden däremot 70 procent måste du enbart amortera 1 procent av det totala lånebeloppet årligen.

Ta ett privatlån

Skulle det däremot vara så att din belåningsgrad inte tillåter dig att utöka det befintliga bolånet, kan du istället finansiera badrumsrenoveringen med ett privatlån.

Till skillnad från ett bolån, som tas med bostaden som säkerhet, saknar ett privatlån någon säkerhet. Något som medför att räntekostnaden vanligtvis är betydligt högre på denna typ av lån.

Skulle det vara så att du finansierar renoveringen med ett privatlån kan du låta en mäklare värdera bostaden efter att den är genomförd. Visar det sig då att bostaden har ökat tillräckligt mycket i värde kan det vara så att du har möjlighet att flytta över privatlånet till bostadslånet och därigenom ta del av mer fördelaktiga lånevillkor. Kom däremot ihåg att det inte finns någon garanti för detta.