Låna till altan

Genom att bygga en altan kan du dels förhöja trivseln i din bostad men också höja dess värde. Att genomföra ett altanbygge, vare sig man planerar att göra det på egen hand eller också anlita professionell hjälp, kan däremot vara kostsamt. Många väljer därför att finansiera detta med ett lån. Här berättar vi därför mer om vilka alternativ som finns för dig som vill låna till en altan!

Att bygga en altan kan vara kostsamt

Under de senaste åren har intresset för att bygga altaner skjutit i höjden. Inte minst sedan coronapandemins utbrott. Den ökade efterfrågan på virke har lett till att brädgårdarna har haft svårt att hushålla med resurser, vilket även har drivit på prisutvecklingen.

Sammantaget medför detta att kostnaden för att bygga en altan har blivit betydligt dyrare på senare tid. Det kan således handla om en omfattande investering, varav många väljer att finansiera altanbygget med ett lån.

Alternativ för dig som vill låna till en altan

Om du är i färd med att bygga en altan och vill låna pengar till detta, finns det två huvudsakliga tillvägagångssätt:

  • Att utöka det befintliga bolånet
  • Att ta ett privatlån

Utöka det befintliga bolånet

Det första alternativet är att utöka det befintliga bolånet. Något som är möjligt om din belåningsgrad är tillräckligt låg.

Enligt rådande regelverk får bolån som mest uppgå till 85 procent av bostadens värde. Har du en lägre belåningsgrad än så kan du ha möjlighet att låna upp på den befintliga bostaden och därigenom finansiera altanen.

Den främsta fördelen med detta alternativ är att långivaren, exempelvis banken, fortsatt har bostaden som säkerhet. Något som gör det möjligt att ta del av bolånets fördelaktiga lånevillkor.

Man bör däremot vara medveten om att den månatliga amortering kan bli högre när man väljer att utöka sitt befintliga bolån. Därutöver kan man vara tvungen att teckna nya pantbrev. Med andra ord saker som är förenade med en del kostnader.

Ta ett privatlån

Har man däremot inte möjlighet att utöka det befintliga bolånet, exempelvis för att belåningsgraden är för hög i dagsläget, kan man istället finansiera altanbygget med ett privatlån.

Till skillnad från ett bolån sker privatlån utan säkerhet. Något som innebär att det kan användas till i princip vad som helst, inklusive en altan. Nackdelen med att långivaren inte har någon säkerhet är att räntan på denna typ av lång vanligtvis är betydligt högre.

Baka in privatlånet i bolånet

Om du väljer att finansiera altanbygget med det sistnämnda alternativet, kan det vara så att du i efterhand kan baka in privatlånet i bolånet och därigenom sänka dina räntekostnader. Det är däremot ingen garanti att du har möjlighet att göra detta!

Mer information om hur detta fungerar hittar du i vår artikel som handlar om att baka in en renovering i ett bolån.

Sammanfattningsvis

När man vill låna till en altan kan man antingen utöka sitt befintliga bolån eller ta ett privatlån. Vilket av de två alternativ som man bör och har möjlighet att använda beror till stor del på ens ekonomiska situation.