Låna med bostad som säkerhet

När det uppstår ett behov av att låna pengar, exempelvis för att ha råd med en renovering, finns det olika lånetyper. Ett av alternativen är att låna med bostaden som säkerhet. Men vad innebär egentligen detta? Det reder vi ut här.

Vad innebär det att låna med bostaden som säkerhet?

Som nämnts inledningsvis finns det olika typer av lån. Man brukar huvudsakligen prata om två alternativ:

  • Lån med säkerhet
  • Lån utan säkerhet

Ett lån med säkerhet innebär att långivaren, vanligtvis banken, tar någonting i pant. Med andra ord har de rätt till någonting du äger om det skulle vara så att du av någon anledning inte betalar tillbaka ditt lån i framtiden. Allra vanligast är att man lånar med bostaden som säkerhet.

Ett lån utan säkerhet är mer riskfyllt för långivaren och brukar därför vara förenat med högre räntekostnader för dig som låntagare.

Lån med säkerhet är att föredra

Att låna pengar med detta upplägg är fördelaktigt för både långivare och låntagare. Eftersom långivaren använder din bostad som pant har de större trygghet och kan således erbjuda dig bättre lånevillkor.

Vad krävs för att man ska få låna med bostaden som säkerhet?

Under 2010 infördes nya lagar och regler, vilka i folkmun brukar kallas för bolånetak, som innebär att belåningsgraden på bolån inte får överstiga 85 procent. För att du ska kunna ta ett lån med din befintliga bostad som säkerhet krävs det således att bostadens värde är högre än vad den är belånad för idag.

Låt säga att din bostad har ett marknadsvärde om 2 000 000 kronor. Dina befintliga lån uppgår till 1 500 000 kronor. Din befintliga belåningsgrad är då 75 procent. Det innebär att du har 10 procent av värdet kvar att belåna bostaden för.

Att tänka på när du utökar ditt bolån

När du lånar med din befintliga bostad som säkerhet utökar du alltså ditt bolån. Något som innebär att du måste teckna nya pantbrev, vilket är förenat med vissa kostnader. Därutöver kan din amortering påverkas.