Lägsta rörliga ränta bolån

I samband med att man tecknar ett bolån kan man välja mellan en fast eller rörlig ränta. Här kommer vi huvudsakligen fokusera på det sistnämnda. Vi kommer bland annat att berätta mer om vad rörlig ränta innebär, vilka faktorer som påverkar räntan samt vilken lägsta rörliga ränta som man kan förvänta sig att få på sitt bolån.

Vad menas med rörlig ränta?

Som nämnts inledningsvis kan man välja mellan en fast eller rörlig ränta när man tecknar ett bolån.

Det förstnämnda innebär, i korta drag, att man binder sitt lån i ett visst antal år i utbyte mot en fast räntesats. Skulle exempelvis långivaren erbjuda dig en ränta om 3,6 procent betalar du alltså aldrig mer eller mindre under avtalstiden.

Precis som namnet antyder innebär rörlig ränta det motsatta. Här binder man inte sitt lån eller sin ränta. Istället kan räntan både stiga eller minska med tiden.

Vilka faktorer påverkar den rörliga räntan?

Det finns många faktorer som påverkar den rörliga räntan och avgör om den stiger eller minskar. Hur bankerna finansierar sig och hur deras finansieringskostnader utvecklas är två faktorer som har en inverkan på räntan. Även ändrade regler och konkurrens kan påverka räntan.

En av de främsta faktorerna som påverkan den rörliga ränteutvecklingen är däremot de så kallade marknadsräntorna, vilka till stor del påverkas av den reporänta / styrränta som Riksbanken erbjuder bankerna. En ökad reporänta innebär oftast ökad bolåneränta.

Vilken lägsta rörlig ränta kan man förvänta sig på bolån?

Eftersom den rörliga räntan både kan öka och minska med tiden samt variera mellan olika långivare, är det omöjligt att veta vilken lägsta rörliga ränta som man kan förvänta sig på bolån.

För att få svar på denna fråga gäller det därför att prata med olika långivare och höra vilken rörlig ränta de kan erbjuda för tillfället!

Med det sagt kan det däremot vara intressant att slänga ett öga på tidigare statistik över de rörliga snitträntorna, då det kan hjälpa en att få en fingervisning om vad man kan förvänta sig.

Kollar man exempelvis på statistik över de rörliga snitträntorna (3 mån) under januari 2023 har de legat på 3,34 – 3,70 procent. Den lägsta rörliga räntan på bolån, under denna period, var alltså 3,34 procent.

Återigen vill vi däremot påpeka vikten av att kontrollera vilken rörlig ränta som olika långivare kan erbjuda dig för närvarande.