Kredittid bolån

När man ska köpa en ny bostad och låna pengar i samband med detta, kommer man över en hel del nya begrepp. Ett av de begreppen som du troligtvis kommit över är kredittid. Men vad innebär egentligen detta? Här reder vi ut allt du behöver veta om kredittid för bolån.

Vad menas med kredittid?

Kredittid anger kort och gott hur många dagar det är från det första faktureringstillfället fram till det slutgiltiga betalningstillfället. Med andra ord hur länge man har på sig att betala tillbaka ett lån.

Återbetalningstid – ett vanligare begrepp

Även om kredittid är en korrekt term som används av väldigt många, brukar majoriteten föredra att använda ordet återbetalningstid, då det uppfattas som en enklare beskrivning av innebörden.

Faktorer som påverkar kredittiden på ett lån

I samband med att man tar ett lån kan återbetalningstiden variera kraftigt. De allra främsta faktorerna som påverkar hur lång tid du har på dig att betala tillbaka ett lån inkluderar däremot:

  • Lånet storlek
  • Din ekonomiska situation
  • Lånevillkoren

Att lånets storlek har en stor inverkan på återbetalningstiden ter sig naturligt. Att betala tillbaka miljontalskronor, vilket är fallet när du tar ett bolån, kommer att ta längre tid än att betala tillbaka ett privatlån om tiotusentals kronor.

Därutöver påverkar såklart din ekonomiska situation återbetalningstiden. Har du goda ekonomiska förutsättningar har du troligtvis möjlighet att amortera mer varje månad, vilket gör att det går snabbare att betala tillbaka lånet.

Sist men inte minst har lånevillkoren en stor inverkan på kredittiden.

Kredittid för bolån

Åter till frågan som du troligtvis kom hit för att få svar på – hur lång är kredittiden för bolån?

Detta kan såklart variera beroende på lånets storlek, din ekonomiska situation och dina lånevillkor, men vanligtvis är kredittiden för bolån 30–50 år.

Sammanfattningsvis

Kredittid är ett annat ord för återbetalningstid och anger således hur lång tid du har på dig att betala tillbaka ett lån. Det finns många olika faktorer som påverkar kredittiden, men vanligtvis brukar den uppgå till ungefär 30–50 år när man pratar om bolån.