Krav för bolån

När man ska låna pengar för att finansiera en bostad finns det en hel del funderingar som uppstår samt en hel del saker som är viktiga att tänka på. Till dessa hör bland annat kraven för bolån. Här tänkte vi därför berätta mer om vilka krav som finns när man ska låna till en bostad!

Vilka krav finns för att få ett bolån?

För att få ta ett bolån måste man uppfylla såväl bankernas som Finansinspektionens allmänna krav. Dessa inkluderar:

Bolånetaket

Under 2010 infördes ett nytt regelverk efter påtryckningar från Finansinspektionen. Dessa regeländringar fick namnet bolånetaket och innebär i korta drag att bankerna endast får bevilja bolån som uppgår till max 85 procent av bostadens värde.

Resterande 15 procent måste du kunna betala på egen hand, d.v.s. med pengar som du har sparat ihop själv. Något som brukar kallas för kontantinsats. Det bör dock tillägas att det i vissa fall går att låna pengar till kontantinsatsen.

Om du exempelvis vill köpa en bostad som kostar 3 000 000 kronor innebär det att bolånet som mest får uppgå till 2 550 000 kronor. Resterande del av köpeskillingen, d.v.s. 450 000 kronor, måste du betala i kontantinsats.

Amorteringskravet

Amorteringskravet är en annan regeländring som skett på Finansinspektionens inrådan. Kravet infördes år 2016 och skärptes dessutom två år senare. Amorteringskravet innebär i korta drag att du är tvungen att amortera en viss procent av det totala lånebeloppet varje år.

Exakt hur mycket du behöver amortera beror på hur stor din belåningsgrad är:

  • Belåningsgrad 50–70 procent = du måste amortera minst 1 procent av det totala lånebeloppet varje år
  • Belåningsgrad 70–85 procent = du måste amortera minst 2 procent av det totala lånebeloppet varje år

Efter att de skärpta amorteringskraven infördes år 2018 måste man amortera ytterligare 1 procent av det totala lånebeloppet varje år om lånebeloppet uppgår till mer än 4,5 gånger hushållets totala årsinkomst.

Bankernas vanligaste krav

Förutom att du måste uppfylla Finansinspektionens allmänna krav – bolånetaket och amorteringskravet – har bankerna oftast egna regler som måste du måste uppfylla för att få låna pengar.

Exakt vilka krav som gäller kan variera från bank till bank, men vanligtvis handlar det om att man:

  • Är minst 18 år
  • Har en fast inkomst
  • Är folkbokförd i Sverige
  • Har en god kreditvärdighet
  • Inte har några betalningsanmärkningar

En del banker kan även begränsa hur mycket du får låna baserat på din inkomst. Något som du kan läsa mer om på vår sida ”Hur många gånger sin lön får man låna?”.