Kalkylränta bolån

I samband med att man ska ta ett bolån är det inte ovanligt att man kommer i kontakt med flertalet begrepp som man inte hört talas om tidigare. Ett av dessa begrepp är kalkylränta. Men vad innebär det egentligen? Här reder vi ut alla frågetecken.

Vad är kalkylränta?

Kalkylränta är en form av räntesats som används av banker och andra långivare i samband med att man ska ta ett lån. Den används både när man ska ta ett bolån och privatlån, men här kommer vi huvudsakligen att fokusera på kalkylräntan i samband med bolån.

Meningen med kalkylräntan är att göra en bedömning av hur höga räntekostnader som de potentiella bolånekunderna klarar av att betala om räntan skulle höjas i framtiden. Med andra ord den högsta ränta som man som låntagare klarar av att betala.

Eftersom denna räntesats syftar till att bedöma hur mycket ränta man har möjlighet att betala som mest, är den alltid högre än den faktiska bolåneräntan.

Hur hög är kalkylräntan?

Som tidigare nämnts är kalkylräntan alltid högre än den faktiska bolåneräntan. Men hur hög är den egentligen?

På denna fråga finns det dessvärre inget generellt svar eftersom kalkylräntan kan variera mellan olika långivare.

Många långivare använder sig av en schablonberäkning som baserar sig på deras femårsränta plus ett par procent. Detta resulterar vanligtvis i att kalkylräntan hamnar på 6–8 procent. Återigen vill vi däremot poängtera att räntesatsen kan variera mellan olika långivare, vilket innebär att den kan vara både högre eller lägre än så.

Det är däremot inte bara långivarnas schablonberäkningar som påverkar hur hög kalkylräntan är. Den kan också variera beroende på låntagarens ekonomiska förutsättningar.

Sammanfattningsvis

För att summera det hela är kalkylränta en räntesats som används av banker och andra långivare, med syftet att avgöra hur höga räntekostnader en låntagare klarar av att betala baserat på dennes ekonomiska förutsättningar.

Kalkylräntan är alltid högre än den faktiska utlåningsräntan och baserar sig vanligtvis på en schablonberäkning. Eftersom kalkylräntan inte är lagstadgad kan beräkningarna däremot variera mellan olika långivare.

Även om det är högst osannolikt att räntan kommer att stiga till de nivåer som används i kalkylräntan är det en förutsättning för att man ska få sitt bolån beviljat.