Hur många lån kan man ha?

De allra flesta som är i färd med att ta ett bolån har lån sedan tidigare. Med anledning av detta är det en hel del som ställer sig frågan ”hur många lån kan man?”. Här tänkte vi därför försöka reda ut alla frågetecken.

Olika typer av lån

Innan man kan besvara denna fråga på ett rättvist sätt, finns det en del saker som är viktiga att reda ut. Exempelvis att det finns olika typer av lån. Man brukar huvudsakligen dela in dem i två olika kategorier – bolån och privatlån.

Den förstnämnda typen av lån tas, precis som namnet antyder, i samband med att man ska köpa en bostad. Vad som gör bolån unika är att långivaren tar bostaden som säkerhet / pant, vilket medför att du som låntagare kan ta del av fördelaktigare lånevillkor.

Till skillnad från ett bolån tas inte privatlån med någon säkerhet. De kan därför användas till i princip vad som helst. Privatlån används exempelvis för att finansiera allt ifrån bil- och båtköp till renoveringar. Eftersom dessa lån saknar säkerhet har de däremot högre ränta.

Detta är däremot bara några av olikheterna mellan dessa lånetyper. För att lära dig ännu dessa rekommenderar vi dig att läsa vår tidigare artikel där vi reder ut för skillnaden mellan bolån och privatlån.

Så, hur många lån kan man ha?

Nu när du har bättre koll på vilka olika typer av lån som finns, kan vi återgå till den ursprungliga frågan – hur många lån kan man ha?

Generellt sett kan man säga att man endast har möjlighet att ha ett enda bolån. Du kan däremot ha flera privatlån samt en kombination av båda två, det vill säga ett bolån och flera privatlån. Exakt hur många lån man kan ha beror däremot på hur ens ekonomiska förutsättningar ser ut.

Att ha så många lån som möjligt är däremot ingenting man bör eftersträva. Ju fler lån man har, desto dyrare blir ens månatliga amorterings- och räntekostnader!

Har du tagit privatlån för att finansiera renoveringar av bostaden kan du i vissa fall ha möjlighet att baka in renoveringen i bolånet och därigenom sänka dina månadskostnader.