Hur många gånger sin lön får man låna?

Det är många faktorer som avgör hur mycket pengar du får låna i samband med ett bostadsköp. Hur mycket du tjänar per år är en av faktorerna kan ha en inverkan på lånets storlek. Men hur många gånger sin lön får man egentligen låna?

Lånet får max uppgå till 85 procent av bostadens värde

År 2010 infördes nya regler på uppmaning av den svenska Finansinspektionen. Regler som brukar refereras till som bolånetaket. I korta drag innebär dessa regler att bolån som utfärdats efter den 1:a oktober 2010 får uppgå till max 85 procent av bostadens värde.

Denna regeländring ersatte det som tidigare kallats för topplån och bottenlån, med motiveringen att minska den skenande prisutvecklingen som då rådde på bostäder.

Därefter infördes amorteringskravet

Drygt sex år senare, i juni 2016, infördes ytterligare regeländringar för att bromsa prisrallyt på bostadsmarknaden. Ändringarna, som brukar refereras till som amorteringskravet, innebär att bolån med en belåningsgrad om 50–70 procent ska amorteras med minst 1 procent årligen, medan lån med en belåningsgrad som överstiger 70 procent ska amorteras med ytterligare 1 procent.

Hur mycket får man låna baserat på inkomst?

Utöver bolånetaket och amorteringskravet har en del banker infört något som brukar kallas för skuldkvotstak eller inkomstkrav för bolån, vilket innebär att det finns ett tak på hur stort lånet får vara i förhållande till hushållets totala årsinkomst.

Hur stort skuldkvotstaket är kan variera mellan olika långivare och banker, men vanligtvis brukar det uppgå till mellan 4–6 gånger hushållets bruttoinkomst. Är man två stycken är således chansen att man kan få låna mer än om man är ensamstående.

Låt säga att man är två stycken i ett hushåll och har en årsinkomst om 350 000 kronor vardera, totalt 700 000 kronor. Det skulle då innebära att skuldkvotstaket skulle kunna se ut som följande:

  • Skuldkvotstak om 4 procent = 2 800 000 kronor (700 000 x 4)
  • Skuldkvotstak om 5 procent = 3 500 000 kronor (700 000 x 5)
  • Skuldkvotstak om 6 procent = 4 200 000 kronor (700 000 x 6)

Det är inte enbart inkomsterna som styr

Hur mycket du får låna beror inte enbart på din inkomst, utan även på dina fasta utgifter, den så kallade disponibla inkomsten.

Sammanfattningsvis

Hur många gånger sin lön man får låna kan variera mellan olika långivare. Vanligtvis brukar man däremot få låna som mest 4–6 gånger hushållets totala årsinkomst. Man bör däremot komma ihåg att även utgifter och andra faktorer avgör hur mycket man får låna i slutändan.

Ett bra sätt att ta reda på hur mycket man får låna är att ansöka om ett så kallat lånelöfte.