Gemensamt lån

Om du tar ett lån tillsammans med någon annan, exempelvis ett bolån med din partner, finns det en hel del saker som är viktiga att tänka på. Här berättar vi mer om några av sakerna som kan vara bra att ha koll på.

Fördela lånet enligt betalningsförmåga

Det finns många anledningar till varför man väljer att ta ett lån tillsammans med någon annan. Vanligtvis handlar det om två partners som tar ett gemensamt bolån för att finansiera sin bostad. Det kan också handla om en förälder som agerar medlåntagare för sitt barn.

Oavsett vilket så kan det vara fördelaktigt att fördela lånet enligt respektive partners betalningsförmåga. Om en person har möjlighet att stå för en större del av lånet är det också naturligt att denna person ska betala därefter och vice versa.

Vad händer om man står för lika mycket av lånet men har betalat olika mycket i kontantinsats?

Ibland händer det att man väljer att dela bolånet lika, trots att en av parterna har betalat mer i kontantinsats.

Ska man göra detta bör man skriva ett så kallat skuldebrev, vilket säkerställer att den som lagt in den större delen av kontantinsatsen också får tillbaka lika mycket den dag som bostaden säljs.

För att skuldebrevet ska vara giltigt måste ni även ha ett samboavtal eller äktenskapsförord.

Vad händer om man har lånat upp ett gemensamt lån för den ena partens privata bruk?

Det är inte ovanligt att man lånar upp sin bostad för att finansiera bil, båt eller motorcykelköp. Många gånger för den ena partens bruk. Skulle det vara så att du och din partner separerar är risken stor att denna skuld fördels lika mellan er.

För att undvika detta kan det vara en bra idé att skriva ett samboavtal eller äktenskapsförord där låneansvaret för denna skuld regleras.

Vid ett gemensamt lån gäller solidariskt betalningsansvar

Vad som kan vara bra att veta är att det vid gemensamma lån gäller ett solidariskt betalningsansvar. Något som innebär att båda parter, var för sig, är ansvariga för hela lånesumman från långivaren.

Detta innebär att långivaren, vanligtvis en bank, kan kräva en av parterna på hela summan, trots att ni är två stycken som står som låntagare.

Även detta kan däremot regleras genom ett så kallat regressavtal.