Dela upp bolån

När du ska köpa en bostad har du möjlighet att dela upp ditt bolån i flera delar. Men vad innebär egentligen detta och vilka fördelar medför det? Här reder vi ut alla frågetecken.

Vad innebär det att dela upp lånet i flera delar?

I samband med att du köper en bostad och tecknar ett bostadslån, finns det en hel del alternativ att välja mellan. Dels kan du välja att teckna ett bolån med fast eller rörlig ränta, men du kan även välja att dela upp lånet i flera delar.

Genom att dela upp lånet i flera delar har du möjlighet att välja olika villkor och bindningstider för de olika delarna.

Låt säga att du delar upp lånet i två olika delar. På den ena delen väljer du rörlig ränta, medan du på den andra delen väljer fast ränta med en bindningstid på fem år.

Du kan även välja att dela upp lånet i ännu fler delar. Kanske vill du dela upp det i tre delar, där den ena tredjedelen har rörlig ränta, den andra har en fast ränta och bindningstid på 5 år, medan den sista delen har en fast ränta och en bindningstid på 2 år.

Men varför ska man egentligen göra detta?

Fördelar med att dela upp bolånet

Genom att dela upp ditt bolån i flera delar har du, som tidigare nämnts, möjlighet att välja olika villkor på de olika delarna. Något som ger dig möjlighet att nyttja fördelarna med både fast och rörlig ränta. Det ger dig en ökad trygghet och riskspridning på dina lån.

Dela upp bolån eller inte – hur ska man göra?

Huruvida man ska dela upp sitt bolån eller inte är upp till var och en. Det gäller att överväga för- och nackdelarna med alla alternativ:

  • Ett lån med fast ränta
  • Ett lån med rörlig ränta
  • Uppdelat lån med både fast och rörlig ränta

Därutöver gäller det att utgå ifrån sina egna förutsättningar och behov. Hur ser min ekonomiska situation ut och vad är det jag värdesätter mest?

Genom att ta med allt detta i beaktning har du bäst chans att komma fram till om du ska dela upp ditt bolån eller inte.