Borgenär bolån

När man ska låna pengar till att köpa en bostad kommer man över en hel del begrepp som man kanske inte hört talas om tidigare. En av dessa är borgenär. Men vad är egentligen en borgenär? Här reder vi ut alla frågetecken.

Vad är en borgenär?

En borgenär, även kallad fordringsägare, är kort och gott någon som har en ekonomisk fordran på en annan part. Med andra ord någon som har lånat ut pengar till någon. När du lånar pengar till ett bolån är det långivaren, vanligtvis banken, som är borgenär.

Motparten, den som lånar pengar, kallas för gäldenär. När du tar ett bolån hos banken är du alltså gäldenär.

Vem kan vara en borgenär?

En vanlig missuppfattning är att det endast är juridiska personer, banker och andra låneinstitut som kan vara borgenärer. Så är däremot inte fallet. Alla som lånar ut pengar, vare sig det är en juridisk person eller en privatperson, och har en fordran blir automatiskt borgenär.

Borgenär – inte att förväxla med borgensman

Som vi varit inne på inledningsvis förekommer det en hel del begrepp i samband med att man ska låna pengar. Begrepp som man kanske inte hört talas om tidigare. Många av dem påminner dessutom om varandra, vilket gör att det kan vara lätt hänt att man blandar ihop dem.

Ett exempel på detta är begreppen borgenär och borgensman, vilka inte bör förväxlas med varandra.

Borgenär, som vi nu vet, är någon som har lånat ut pengar och har en fordran på en annan part. En borgensman är däremot någon som går i borgen för en skuld. Med andra ord någon som åtar sig att betala tillbaka ett lån om den som tecknat lånet inte klarar av att fullfölja sina åtaganden.

Borgensmän används vanligtvis när man inte blir beviljad ett lån på egen hand, det vill säga att långivaren gör bedömningen att man inte klarar av att betala tillbaka lånet enligt de villkor som framgår i skuldebrevet.

För att lära dig ännu mer om vad en borgensman är och vilken funktion de fyller, rekommenderar vi dig att spana in vår sida som handlar om lån med borgensman.

Sammanfattningsvis

Vi hoppas att du nu har bättre koll på vad en borgenär är, vem som kan vara en borgenär samt vem som är borgenär vid ett bolån.