Bolån vid skilsmässa

En skilsmässa väcker oftast många ekonomiska frågor. Inte minst om man har haft en bostad med ett gemensamt lån. En av de vanligaste förekommande frågorna bland de som ska skiljas är nämligen ”vad händer med vårt bolån?”. Här tänkte vi därför försöka reda ut alla frågetecken.

Så kan man komma tillrätta med bolånen vid en skilsmässa

I samband med att man skiljer sig från en partner som man har ett gemensamt bolån med, finns det tre huvudsakliga alternativ för att lösa lånen:

  1. Att sälja bostaden och lösa bolånet direkt
  2. Att fortsätta stå på lånet och sälja bostaden vid ett senare tillfälle
  3. Att en av parterna tar över hela bolånet

Att sälja bostaden och lösa bolånet direkt

Ett av de vanligaste tillvägagångssätten är att man säljer den bostad som man har ägt gemensamt och därav löser bolånet direkt.

Har ni bundit lånet och behöver lösa det i förväg kan ni däremot vara tvungen att betala en så kallad ränteskillnadsersättning till långivaren. Om ni å andra sidan har ett bolån med rörlig ränta behöver ni inte betala någon ränteskillnadsersättning.

Att fortsätta stå på lånet och sälja bostaden vid ett senare tillfälle

I visa fall kan det vara så att man inte kan eller vill sälja den gemensamma bostaden direkt. Ett alternativ är då att båda parter fortsätter att stå på lånet till dess att hemmet säljs och lånet kan lösas.

Att en av er tar över hela bolånet

Vill en av er behålla bostaden kan det vara möjligt att ta över hela bolånet. Detta är däremot inte en självklarhet, då banken behöver göra en ny prövning för att bedöma kreditvärdigheten och återbetalningsförmågan hos den som har en önskan att ta över lånet.

Annat som kan vara bra att veta när det kommer till bolån vid skilsmässa

En vanlig rädsla hos många är att banken automatiskt ska säga upp bolånet i samband med en skilsmässa. Så är däremot inte fallet. En separation är inte grund för uppsägning från banken sida.

Med det sagt är det däremot viktigt att man kontaktar sin bank så tidigt som möjligt, för att på så sätt hitta den lösning som passar bäst för alla inblandade parter!

Om en av er ska bo kvar i bostaden är det även viktigt att man ser över hemförsäkringen, så att den som ska bor kvar står som försäkringstagare.