Bolån utan fast inkomst

När man ska ta ett bolån tar långivaren hänsyn till en mängd olika faktorer för att avgöra huruvida kreditvärdig man är. Några av sakerna som kontrolleras är sysselsättning och inkomst. Men hur funkar det om man vill ta ett bolån utan att ha en fast anställning?

En arbetsmarknad i förändring

Arbetsmarknaden är i ständig förändring. Något som har blivit allt tydligare under de senaste åren, då allt fler svenskar har börjat att söka sig till mer friare anställningsformer, bortom fast- och tillsvidareanställningar.

Det blir allt svårare att få ett bolån

Att vara projektanställda, vikarie, egenföretagare eller frilansare har under de senaste åren blivit allt populärare. Många har däremot fått erfara att detta kan ställa till problem när man vill ta ett bolån, då de flesta storbanker och långivare kräver att man har en fast- eller tillsvidareanställning för att få sin låneansökan beviljad.

Så kan du få ett bolån utan fast inkomst

En vanlig missuppfattning är däremot att det skulle vara omöjligt att få ett bolån om man saknar en fast anställning och inkomst. Så är inte fallet. Det är fullt möjligt att få ett bolån trots att man är projektanställd, vikarie eller frilansare!

Nedanför berättar vi mer om hur du ökar dina chanser att få ett bolån utan fast anställning och inkomst:

Välj en alternativ långivare

Som tidigare nämnts har det blivit allt vanligare med alternativa anställningsformer som inte genererar en fast inkomst. Något som i sin tur lett till att det dykt upp fler långivare som har en större förståelse för detta och kan erbjuda ett bolån trots att man saknar en fast anställning.

Styrk de andra faktorerna i kreditprövningen

Trots att storbanker och traditionella långivare lägger större vikt vid att man ska ha en fast anställning, betyder det inte att det är omöjligt att bli beviljad ett lån hos dessa aktörer.

Som vi har varit inne på tidigare tar långivarna hänsyn till flertalet faktorer när de ska göra en bedömning av din kreditvärdighet och betalningsförmåga. Utöver sysselsättning och inkomst kollar de bland annat på:

  • Civilstånd
  • Önskat lånebelopp
  • Hur mycket du har möjlighet att lägga i kontantinsats
  • Om det finns några andra lån eller aktiva krediter

Genom att prata med den potentiella långivaren och styrka dessa punkter, kan du öka dina chanser att få bolåneansökan beviljad!

Ta hjälp av en medsökande eller borgenär

Har du svårigheter att få ett bolån på egen hand kan det vara fördelaktigt att ta hjälp av en medsökande eller en borgensman. Det förstnämnda innebär att man tecknar bolånet tillsammans med någon annan och därav har samma skyldigheter och betalningsansvar, till skillnad från en borgensman som går i borgen för att betala tillbaka ett lån.