Bolån med utländsk inkomst

I takt med att världen blir allt mer globaliserad är det också allt fler som får sin lön från utlandet. Men hur fungerar det egentligen när man ska ta ett bolån med utländsk inkomst? Här reder vi ut alla frågetecken.

Att tänka på när du ska ta lån med utländsk inkomst

Det är en hel del svenskar som har sin bas i Sverige men får sin lön i utländsk valuta. Något som exempelvis är fallet för de som gränspendlar mellan Norge eller Danmark, om än det finns gott om andra exempel och anledningar till varför man har en utländsk inkomst.

Om man får sin inkomst i en annan valuta än svenska kronor betraktas bolånet som ett lån i utländsk valuta, trots att man tar ett lån för att köpa en bostad i Sverige och att lånet betalas ut i svenska kronor. Bestämmelser som framgår i den så kallade konsumentkreditlagen.

När det kommer till bolåneprocessen är den i princip densamma, oavsett om man får sin lön i svensk eller utländsk valuta. Man måste först ansöka om ett lånelöfte vartefter man frågar om långivaren har möjlighet att omvandla lånelöftet till ett bolån. Kom ihåg att man kan bli nekad ett lån trots att man fått ett lånelöfte.

I samband med att man ansöker om ett lånelöfte förväntas man redogöra för sin ekonomiska och privata situation. Något som bland annat görs genom att redovisa för ens sysselsättning, inkomst, civilstånd och liknande.

Långivarens uppgift är sedermera att bedöma huruvida man har möjlighet att köpa en bostad eller inte. I samband med att långivaren gör en sedvanlig kreditprövning måste de däremot ta hänsyn till hur betalningsförmågan kan påverkas om valutan som man får lön i försvaragas.

Försvagas valutan mot den svenska kronan kan nämligen förmågan att betala av bolånet påverkas negativt. Att göra dessa bedömningar på förhand kan vara svårt, vilket i sin tur medför att vissa svenska banker och långivare ser det som mer riskfyllt att låna ut pengar till någon med en utländsk inkomst.

Skulle det vara så att långivaren nekar en ett bolån kan det vara ett alternativ att ansöka om ett gemensamt lån med någon som har inkomst i Sverige, alternativt ansöka om ett lån med borgensman.

Sammanfattningsvis

För att summera det hela är bolåneprocessen densamma, oavsett om du får en lön i svensk eller utländsk valuta. Den största skillnaden är att långivaren måste ta hänsyn till hur betalningsförmågan kan påverkas om valutan försvagas. Något som medför att en del aktörer är försiktigt inställda till att låna ut pengar till personer med utländsk inkomst!