Bolån föräldraledig

De ekonomiska förutsättningarna kan snabbt förändras när man utökar familjen, samtidigt som ens inkomst byts ut mot föräldrapenning. Något som gör att många föräldrar ställer sig frågande till huruvida man har möjlighet att ta ett bolån när man är föräldraledig…

Kan man ansöka om ett bolån när man är föräldraledig?

Ja, du har möjlighet att ansöka om och bli beviljad ett bolån trots att du är föräldraledig.

Hur påverkar föräldraledighet lånelöftet?

Det allra första man måste göra när man vill ta ett bolån är att ansöka om ett lånelöfte.

I samband med detta är man bland annat tvungen att redogöra för hur ens ekonomiska och privata situation ser ut. Exempelvis vad man har för sysselsättning, inkomst, civilstånd och hur mycket du önskar att låna.

Och det är just när det kommer till de två förstnämnda sakerna – sysselsättning och inkomst – som det brukar uppstå funderingar. Kan man ange den inkomst som man hade innan man gick på föräldraledighet eller måste man utgå ifrån föräldrapenningen?

Hos de allra flesta långivare har du möjlighet att utgå ifrån din fasta ordinarie lön som framgår i ditt anställningsavtal, det vill säga den inkomst som du hade innan du gick på föräldraledighet.

I vissa fall kan man däremot vara tvungen att komplettera sin lånelöftesansökan med ett anställningsavtal där det framgår att man har en heltidstjänst att återgå till efter föräldraledigheten.

Har man ingen heltidstjänst att återgå till blir man tvungen att utgå ifrån föräldrapenningen, vilket således kan påverka ditt lånelöfte och potentiella bolån.

Sammanfattningsvis

För att summera det hela kan man alltså ansöka om och bli beviljad ett bolån trots att man är föräldraledig. Har man dessutom en heltidstjänst att gå tillbaka till kan man hos de flesta långivare utgå ifrån den ”ordinarie inkomsten” när man skickar in en lånelöftesansökan. Man bör däremot vara redo på att kunna styrka detta med ett anställningsavtal!