Boendekalkyl

Om du är i färd med att köpa en bostad har du troligtvis kommit över begreppet boendekalkyl. Men vad är egentligen en boendekalkyl, varför behövs en den och hur går man tillväga för göra en sådan? Här reder vi ut alla frågetecken.

Vad är en boendekalkyl?

En boendekalkyl är kort och gott en sammanställning över de kostnader som är förenade med ditt framtida boende.

Varför behövs en boendekalkyl?

Genom att göra en boendekalkyl kan du få en bra överblick av den totala kostnaden för din kommande bostad. Något som i sin tur gör att du kan säkerställa att boendet passar dina ekonomiska förutsättningar. Med andra ord att du har råd att bo där och samtidigt bibehåll en god levnadsstandard!

Detta underlag används även av banker och långivare när det ska göra en bedömning av din betalningsförmåga och besluta huruvida de ska godkänna eller avslå din bolåneansökan.

Vilka kostnader ingår i en boendekalkyl?

Kostnadsposterna i kalkylen kan variera beroende på om du planerar att köpa en bostadsrätt eller en villa:

Kostnadsposter i en bostadsrätt

 • Bolåneränta
 • Amortering
 • Överlåtelseavgift
 • Månadsavgift till bostadsrättsförening
 • El
 • Vatten (om det inte är inkluderat i föreningens månadsavgift)
 • Värme (om det inte är inkluderat i föreningens månadsavgift)
 • Försäkring

Kostnadsposter i en villa

 • Bolåneränta
 • Amortering
 • Pantbrev och lagfart
 • El
 • Vatten och avlopp
 • Uppvärmning
 • Sophämtning
 • Försäkring

Sammanfattningsvis

För att summera det hela är en boendekalkyl en sammanställning av alla de kostnader som förenat med ett boende. Vilka kostnader som är förenat med ett boende kan variera beroende på om det gäller en lägenhet eller en villa.

Målet med denna sammanställning är att få en god överblick av totalkostnaden. Något som gör att du kan känna dig trygg med att boendet passar dina ekonomiska förutsättningar. Det används också när långivare ska göra en bedömning av din betalningsförmåga och besluta huruvida de ska godkänna eller avslå din bolåneansökan.