Baka in renovering i bolån

När man väljer att finansiera en renovering med ett privatlån kan det vara så att man har möjlighet att baka in detta lån i sitt bolån. Men hur fungerar egentligen detta och vilka är fördelarna? Här reder vi ut alla frågetecken.

Olika sätt att finansiera en renovering

En renovering kan betyda olika saker. För de allra flesta syftar det däremot på större ingrepp som exempelvis köks- eller badrumsrenoveringar. Med andra ord ingrepp som brukar kosta hundratusentals kronor.

De allra flesta har inte hundratusentals kronor liggandes på banken och väljer därför att finansiera renoveringen med ett lån. Här finns det däremot två olika alternativ:

  • Att finansiera renoveringen genom att låna upp på bostaden (utöka sitt befintliga bolån)
  • Att finansiera renoveringen genom att ta ett privatlån

För att lära dig mer om vad som skiljer de två alternativen åt och vilka för- respektive nackdelar de innebär, rekommenderar vi dig att läsa vår tidigare artikel där vi redogör för att du behöver veta om att låna till en renovering.

Ett privatlån medför dyrare räntekostnader

Om du väljer att finansiera renoveringen med ett privatlån tas det utan säkerhet. Något som innebär att banken eller långivaren inte har någon pant. Till följd av detta brukar privatlån ha betydligt dyrare räntekostnader än bolån.

Att finansiera renoveringar med privatlån kan således medföra att man som låntagare blir tvungen att betala tusentals kronor varje månad. Det finns däremot en chans att kunna baka in privatlånet i bolånet efter att renoveringen är genomförd!

Renoveringen höjer värdet på din bostad

Väljer man att genomföra en större renovering av sin bostad, exempelvis en köks- eller badrumsrenovering, höjer detta i de allra flesta fall värdet på bostaden. Och det är alltså detta som potentiellt kan göra att privatlånet går att baka in i bolånet.

Enligt rådande regler får belåningsgraden på bolån uppgå till som mest 85 procent av bostadens värde. Genomför du då en renovering där värdet på bostaden höjs så pass mycket att den totala summan bolånesumman understiger 85 procent efter att du har tagit hänsyn till privatlånet, har du möjlighet att baka in det i bolånet.

Så går det till när man bakar in ett privatlån i ett bolån

  1. Genomför renoveringen
  2. Låt en mäklare värdera bostaden på nytt

Se om du har tillräckligt med utrymme för att baka in privatlånet i bolånet. Kom ihåg att bolånet som mest får uppgå till 85 procent av bostadens värde.