Återbetalningstid bolån

Återbetalningstiden är den tid som du har på dig att betala tillbaka ett lån. Men hur lång tid tar det egentligen att betala tillbaka ett bolån och vad är viktigt att vara medveten om? Här reder vi ut alla frågetecken kring återbetalningstid.

Kort om återbetalningstid

När du tecknar ett bolån måste du betala tillbaka det inom en viss tid. Denna tid kallas för återbetalningstid, men kan även benämnas som löptid. Hur lång återbetalningstid du har på ditt lån framgår i skuldebrevet.

Därför är löptiden viktig att hålla koll på

De allra flesta låntagare lägger inte särskilt stor vikt vid återbetalningstiden. Något som de däremot borde göra. Detta eftersom löptiden påverkar kostnaden för ditt lån och därav även din privatekonomi.

Har du en lång återbetalningstid blir månadskostnaden lägre i och med att du betalar en mindre summa vid varje tillfälle. Har du en kortare återbetalningstid blir månadskostnaden istället större, då du är tvungen att betala en större summa vid varje tillfälle.

Över tid blir däremot lån med längre återbetalningstid dyrare i och med att du betalar ränta varje månad.

Faktorer som påverkar återbetalningstiden

Det finns flertalet faktorer som påverkar hur lång återbetalningstid du får på dina lån. Generellt sett kan man däremot säga att det beror på hur säker långivaren är på att få tillbaka sina pengar.

Gäller det en större lånesumma med säkerhet, exempelvis ett bolån, är återbetalningstiden oftast längre. Det är inte ovanligt att det handlar om 30–50 år.

Tar man ett privatlån utan säkerhet är återbetalningstiden betydligt kortare. Här kan det handla om allt ifrån månader till ett få år som lånet ska betalas tillbaka inom.

Se till att betala tillbaks lånet i tid

Som vi varit inne på tidigare anger löptiden hur lång tid du har på dig att återbetala lånesumman. Och du vill verkligen se till att hålla dig inom denna tidsram. Misslyckas du med detta utgår nämligen en så kallad dröjsmålsränta, vilken uppgår till flera procent av lånebeloppet.