Amorteringsregler bolån

I samband med att man tar ett bolån är man tvungen att amortera. Men vad innebär egentligen detta? Och vilka regler finns det? Här reder vi ut alla frågetecken kring amorteringsregler och bolån.

Kort om amortering

Att amortera betyder kort och gott att man betalar av en skuld. Det kan antingen handla om att man betalar hela eller delar av lånebeloppet. När det kommer till bolån är det vanligast att man amorterar en del av lånet månatligen.

För att lära dig ännu mer om detta rekommenderar vi dig att spana in vår tidigare artikel där vi besvarar frågan ”vad är amortering?”.

Amorteringsregler för bolån

När det kommer till bolån och amortering finns det en del regler och krav som måste efterföljas. Nedanför berättar vi mer om dessa:

Amorteringskravet

Under 2016 infördes det så kallade amorteringskravet. Detta innebär i korta drag att du är tvungen att amortera en viss procent av det totala lånebeloppet årligen. Hur stor andel som du måste amortera beror på din belåningsgrad.

  • Belåningsgrad om 50 – 70 procent = 1 procent amortering
  • Belåningsgrad som överstiget 70 procent = 2 procent amortering

Skärpta amorteringskrav

Två år efter att amorteringskravet infördes skärptes reglerna ytterligare. Det skärpta amorteringsreglerna innebär att de som lånar mer än 4,5 gånger mer än sin årliga inkomst (före skatt) är tvungen att amortera ytterligare en procent per år.

Tillfälliga amorteringsregler

I vissa fall kan det även uppkomma tillfälliga amorteringsregler. Så var exempelvis fallet när coronapandemin inträffade år 2020, då man valde att lätta upp reglerna och erbjuda låntagare amorteringsfria bolån. Denna amorteringsfrihet var dock tidsbegränsad.

Framöver finns det ingenting som säger att liknande saker kan ske igen. Dessutom kan de beständiga amorteringsreglerna komma att förändras med tiden. Det gäller därför att man alltid kontrollerar vilka regler som gäller vid den tid som man ska ta ett bolån!