Amorteringsplan bolån

De allra flesta svenskar använder sig av långivarens standardupplägg när det kommer till amortering. Om du vill bli fri dina skulder snabbare kan det däremot vara en bra idé att sätta upp en skräddarsydd amorteringsplan.

En introduktion till amortering

En amortering är kort och gott en avbetalning på ett lån. Det kan innefatta en avbetalning på hela eller delar av lånebeloppet. När det kommer till bolån sker vanligtvis amorteringen månatligen.

För att lära dig ännu mer om detta rekommenderar vi dig att läsa vår tidigare artikel där vi besvarat frågan ”vad är amortering?”.

Krav på minsta amortering

I Sverige finns det amorteringsregler – amorteringskravet och det skärpta amorteringskravet – som reglerar hur mycket man som minst behöver betala av på sitt lån årligen. Det minsta amorteringsbeloppet baserar sig på din belåningsgrad och sträcker sig från 1–3 procent.

Sverige har en förhållandevis låg amorteringstakt

Under de senaste åren har amorteringsreglerna varit omdebatterade. Framförallt har det lyfts åsikter om att reglerna är för hårda och bör lättas upp. Faktum är däremot att vi i Sverige amorterar förhållandevis lite i jämförelse med andra europeiska länder.

Som nämnts inledningsvis använder sig de flesta långivare av en standardiserad amorteringsplan och amorteringstakt, vilken uppgår till 50 år. Med andra ord tar det alltså 50 år innan du har betalat av ditt bolån.

Gör en skräddarsydd amorteringsplan

Om du vill bli fri dina skulder tidigare än så, och har de ekonomiska förutsättningarna för att betala av ännu mer på dina lån månatligen, kan du sätta upp en skräddarsydd amorteringsplan.

Att höja den årliga amorteringen från 2 procent till 4 procent skulle exempelvis innebära att du blir kvitt dina skulder betydligt snabbare.

För att sätta upp en skräddarsydd amorteringsplan rekommenderar vi dig att göra en bolånekalkyl och ta hänsyn till dina inkomster och utgifter. Finns det utrymme för att utöka amorteringen?