Amorteringsfritt bolån

I de allra flesta fall är du tvungen att amortera på ditt bolån månatligen. Det finns däremot undantag som gör det möjligt att få ett amorteringsfritt lån. Här reder vi ut alla frågetecken kring amorteringsfria bolån.

Vad menas med amortering?

En amortering är kort och gott en betalning en avbetalning på en skuld.

Det kan innebära att man betalar av hela eller delar av lånebeloppet och innefattar såväl avbetalningar på bolån som andra typer av lån.

För att lära dig ännu mer om detta rekommenderar vi dig att spana in vår sida där vi besvarar frågan ”Vad är amortering?”.

En introduktion till amorteringskravet

Den första juni 2016 infördes nya regler på uppmaning av Finansinspektionen. De nya reglerna, som gäller än idag, kallas för amorteringskravet och reglerar hur mycket du är tvungen att amortera, d.v.s. betala tillbaka, på ditt bolån årligen.

Hur mycket du är tvungen att betala beror på hur hög belåningsgraden på ditt bolån är:

  • Uppgår belåningsgraden till 50–70 procent är du tvungen att amortera 1 procent av det totala lånebeloppet årligen.
  • Uppgår belåningsgraden till 70–85 procent är du tvungen att amortera 2 procent av det totala lånebeloppet årligen.

Som om detta inte vore nog skärptes amorteringskravet under 2018, vilket innebär att du blir tvungen att amortera ytterligare 1 procent av det totala lånebeloppet om lånet överstiger 4.5 gånger hushållets totala årsinkomst.

Undantag för amorteringskravet

Som nämnts inledningsvis finns det däremot vissa undantag som gör det möjligt att få ett amorteringsfritt lån. De generella undantagen inkluderar:

  • Köp av en nyproducerad bostad
  • Köp av en jordbruks- eller skogsfastighet

Det bör däremot tilläggas att undantaget för amorteringen oftast är tidsbegränsad. Vid köp av en nyproducerad bostad gäller endast amorteringsfria lån för förstahandsköparen under de första fem åren.

Notera även att undantagen kan variera mellan olika långivare, samtidigt som reglerna för amorteringsfria lån kan komma att ändras över tid. Det är därför viktigt att du kontrollerar vad som gäller vid det aktuella tillfället.

Undantag på grund av personliga skäl

Utöver de generella undantagen finns det en chans att långivaren beviljar ett amorteringsfritt lån på grund av personliga skäl. Det kan exempelvis handla om att man blir arbetslös, råkar ut för sjukdom eller går igenom en skilsmässa. Även här är undantagen tidsbegränsade.

Undantag på grund av coronapandemin

Under coronapandemin valde regeringen att tillfälligt slopa amorteringskravet. Likt de generella undantagen och undantagen på grund av personliga skäl, sker detta under en begränsad tidsperiod.

Sammanfattningsvis

För att summera det hela måste man i de allra flesta fall amortera på sitt bolån månatligen, i enlighet med rådande amorteringskrav. Det finns däremot en del situationer där man kan bli beviljad ett amorteringsfritt bolån under en begränsad period.