Amortera eller spara?

Det är många privatpersoner som funderar på om det är bättre att amortera på sitt bostadslån eller att spara pengarna istället. Så, vad är egentligen bäst – att amortera eller spara? Här försöker vi guida dig till rätt svar.

Vad innebär amortering?

Att amortera innebär kort och gott att man betalar av ett lån.

Mer djupgående information om ordets innebörd hittar du i vår artikel ”Vad är amortering?”.

I Sverige finns något som kallas för amorteringskrav

De allra flesta svenskar kommer i kontakt med amortering i samband med att de ska köpa en bostad, vare sig det gäller en lägenhet, villa eller ett fritidshus.

I Sverige har vi nämligen något som kallas för amorteringskrav. En regeländring som infördes år 2016 och som innebär att man är tvungen att betala tillbaka en viss procent av lånebeloppet årligen.

Exakt hur mycket du behöver betala tillbaka, d.v.s. amortera, beror på din belåningsgrad. Har du en belåningsgrad som överstiger 70 procent är du tvungen att amortera 2 procent av lånebeloppet årligen. Lånar du mer än 4,5 gånger din totala årsinkomst är du tvungen att amortera ytterligare 1 procent.

Understiger däremot din belåningsgrad 50 procent är du endast tvungen att amortera 1 procent årligen.

Du har möjlighet att amortera mer

Ovanstående siffror anger vad du som minst måste betala tillbaka på ditt lån varje år. Du har således möjlighet att amortera ännu mer månatligen.

Fördelen med detta är att du sänker din belåningsgrad och dina framtida boendekostnader. Det innebär i sin tur innebär att du inte blir lika hårt påverkad om bostaden skulle sjunka i värde eller om räntorna skulle stiga framöver.

Ett annat alternativ är att spara pengarna

Om du väljer att amortera mer på din bostad innebär det att större delen av din månadsinkomst går till att betala tillbaka ditt bolån. Något som gör att du inte har möjlighet att lägga av lika mycket till sparandet.

Ett annat alternativ är således att betala tillbaka enligt amorteringskravet och lägga resten av pengarna på sparande. Att spara pengar är alltid bra, då det ger dig en extra buffert för oförutsedda händelser.

Amortera eller spara – en fråga som saknar ett enkelt svar

Så, vad ska man då göra – amortera eller spara?

Denna fråga har dessvärre inget enkelt eller generellt svar.

Huruvida det är bättre att amortera eller spara beror på var man är i livet, hur ens familjesituation respektive ekonomiska situation ser ut.

Har man exempelvis små barn hemma kan det vara ett bättre alternativ att spara pengarna för att ha en större buffert för oförutsedda kostnader. Om man å andra sidan inte har några barn, kan det kanske vara en bättre idé att amortera mera för att därigenom sänka sin belåningsgrad och framtida boendekostnader!