Bra frågor att ställa till mäklare

En bostadsförsäljning är en av de största affärerna du gör i livet, och är inte helt okomplicerat. I jakten på den bästa mäklaren uppstår ofta en del frågor. Hur arbetar mäklaren för att skapa en så bra bostadsaffär som möjligt? Hur ser kommunikationen mellan mäklare och säljare ut? Vi har förberett ett antal frågor som vi anser är viktiga att ställa i valet av fastighetsmäklare för att du ska känna dig nöjd med ditt val och trygg genom hela försäljningsprocessen.

Lär känna mäklaren

 • Beskriv dig själv som mäklare. Vad kännetecknar dig som mäklare, och är det något som särskiljer dig jämfört med andra mäklare?
 • Vad är ditt framgångsrecept för att skapa en så bra bostadsaffär för mig som möjligt?
 • Beskriv den typiska säljprocessen när man arbetar med dig.
 • Hur arbetar du före, under och efter visning?
 • Varför ska jag välja dig?

Skapa intresse för bostaden

 • Hur arbetar du för att maximera intresset för bostaden?
 • Vad ingår i mäklartjänsten?
 • Har du tidigare erfarenhet av mitt område?
 • Har du något spekulantregister? (hur stort och hur arbetar du med det?)
 • I vilka kanaler marknadsför ni bostäder?
 • Arbetar ni med riktad marknadsföring mot en definierad målgrupp, den målgrupp ni anser vara bäst lämpad för bostaden?
 • Hur informerar du spekulanter om bostadens och områdets styrkor?
 • Vad tycker du är värt att lyfta fram kring området där min bostad ligger?
 • Vilket utgångspris skulle du rekommendera att sätta för bostaden och varför?

Visning

 • Hur fungerar det om jag vill ha styling? Kostnader?
 • Har ni en egen fotograf och hur kommer bilderna på bostaden se ut? Vad händer om jag inte är nöjd?
 • Hur arbetar du under visning för att finnas där för intressenter?
 • Hur många visningar har du planerat?
 • Håller du i visningen själv eller har du med en assistent?
 • Hur resonerar du kring dags- och kvällsvisningar? Vad är att föredra och varför?
 • Hur ställer du dig till förhandsvisningar?
 • Hur arbetar du med uppföljning efter visning?

Maximera slutpriset

 • Hur ser budgivningsprocessen ut?
 • Vad har du för knep för att få upp priset?
 • Hur är du som förhandlare?

Smidighet

 • I vilka moment anser du att det är extra viktigt att vara noggrann?
 • Hur säkerställer du att det inte blir några problem under och efter affären?
 • Hur många objekt har du parallellt?

Kommunikation

 • Hur säkerställer du att jag som säljare får relevant information under affären?
 • Hur länge gäller uppdragsavtalet? Vad händer om bostaden inte blir såld?
 • Hur viktigt anser du att det är med bra kommunikation mellan mäklare och säljare?
 • När kan jag som säljare komma i kontakt med dig för eventuella frågor?

Arvode

 • Hur vill du ta betalt för försäljningsuppdraget?
 • Hur fungerar ensamrätten hos er?